A laptop using onenote in a science laboratory

OneNote

Inspiration kan hämtas från många håll, men allt kan samlas i OneNote.

The onenote logo

OneNote i utbildningen

Skolarbete innehåller mycket information, och OneNote hjälper dig, dina elever och lärare att samla in alla data, på alla enheter. Alla kan bli mer strukturerade, dela lektioner, samarbeta och bli mer kreativa. Inspiration kan hämtas från många håll, men allt kan samlas i OneNote.

children using laptops in a classroom

Stimulerar elevernas kreativitet

Frigör kreativiteten genom att ge dina elever de verktyg som de behöver för att kunna göra det de vill. Om de vill skriva själva kan OneNote hantera text, checklistor, tabeller, bilagor och länkar. Och om de vill skriva anteckningar och rita diagram för hand, omvandlar det handskriften till inmatad text automatiskt. De kan skriva var som helst på sidan, precis som på ett vanligt papper, utan att behöva bekymra sig för layouten.

Class notebook setup page

Hjälper lärarna att organisera arbetet

Gör lärarnas jobb enklare genom att ge dem verktygen de behöver för att organisera arbetet. I OneNote kan de organisera lektionsplanering och kursmaterial i sökbara digitala anteckningsböcker. Alla elever får en egen arbetsyta, ett bibliotek för skolmaterialet och en gemensam yta för lektioner och kreativa aktiviteter. Och de kan visa informationen på valfri enhet, online eller offline.

A computer screen showing pythagorean theorem in onenote

Gör det enkelt att skapa och dela lektioner

I en OneNote Class Notebook för klassen är det enklare än någonsin att skapa intressanta lektioner. Med utgångspunkt från en befintlig lektionsplanering kan lärarna lägga till webbinnehåll, videor och ljudinspelningar och därmed skapa anpassade lektioner som fångar elevernas intresse. När de delar ut uppgifter behöver de inte längre dela ut material i klassrummet utan istället dela den digitala anteckningsboken direkt. Och eleverna kan markera, kommentera, rita, göra anteckningar och lämna in sina uppgifter inom ramen för samma anteckningsbok.

A computer screen showing a onenote document with several collaborators notes

Möjliggör samarbete i klassen i realtid

Ger lärare och elever ett enkelt sätt att samarbeta på. I en OneNote Class Notebook kan elever be om hjälp och lärarna ge stöd – direkt i elevens privata anteckningsbok. Och samarbetsytan i anteckningsboken främjar samarbetet mellan de studerande samtidigt som läraren kan hjälpa till i realtid.

Teachers working together with laptops in a library

Underlättar medarbetarnas samarbete

Erbjud den administrativa personalen en samlingspunkt i en OneNote Staff Notebook för klassen. Precis som i en OneNote Class Notebook för klassen får varje lärare och medarbetare en egen arbetsyta, ett bibliotek för delad information samt ett utrymme där alla kan arbeta tillsammans – allt inom ramen för en digital anteckningsbok. Där kan teamet dela sin lektionsplanering, spara anteckningar från möten och klassrumsobservationer, hitta tillfällen till professionell utveckling och mycket annat.