Resurser för att inkludera teknik i klassrummet

På Microsoft arbetar vi med hundratusentals skolor och skolsystem för att underlätta IT och göra det möjligt för varje elev att uppnå mer. Här finns resurser för att vägleda skolledare i deras viktiga arbete med att utveckla sin skola och förverkliga visionen om att hjälpa elever att nå längre.

Upptäck Utvärdera Förändra Distribuera

Upptäck

Microsofts mission är att göra det möjligt för alla världens studenter att uppnå mer. Centralt för vårt uppdrag är att skapa mångsidiga och inkluderande inlärningsupplevelser som inspirerar till livslångt lärande. För studenter stimulerar dessa upplevelser till utvecklandet av grundläggande färdigheter som kommunikation, samarbete, kritiskt tänkande och kreativitet. Vi gör det lättare för lärare att skapa förutsättningar i och utanför klassrummet som vägleder och stimulerar studenternas engagemang.

Skapa och dela på helt nya sätt

Lär ut och lär genom att göra och upptäcka

Tillmötesgå individuella inlärningsbehov

Fokusera på resultat, inte på teknik

De fem främsta skälen till att Microsofts teknik är rätt lösning inom skolan

1. Att behärska Office-programmen är en fördel när det är dags att söka jobb

Förbered elever för framtiden genom att skaffa Office 365 Education gratis för hela skolan.

2. Prisvärda Windows-enheter som är utvecklade för inlärning

Det finns en Windows-enhet för alla. Datorer och plattor med Windows finns i alla prisklasser. Datorer och plattor med Windows fungerar med många typer av kringutrustning, vilket stöttar individuella inlärningsstilar och datormiljöer. Hitta prisvärda Windows-enheter.

3. Digitala pennor som komplement till tangentbord

När det gäller inlärning är det viktigt att ha rätt verktyg. Enligt rapporten Dator-gränssnitt och deras inverkan på lärande visar forskningen att digitala pennor passar vårt tänkande bättre än tangentbord. Du kan förbättra utbildning och problemlösning genom att tillhandahålla digitala pennor i klassrummet. Det här är bara några av de verktyg som Microsoft erbjuder som förbättrar inlärning.

4. Teknisk expertis, kursplan och certifiering

Såväl studenter som utbildare behöver teknisk expertis för att lyckas i den digitala världen. Såväl skolor som lärare, elever och övrig personal har nytta av den digitala kursplanen och certifieringarna för teknisk expertis. Ta reda på mer om Microsoft Imagine Academy.

5. Säker och förenklad enhetshantering över flera plattformar

Oavsett om det handlar om ett klassrum eller 100 klassrum eller en skola med tusentals enheter, gör Microsoft det möjligt att distribuera och hantera enheter över alla plattformar. Med appar och enheter som är mycket kompatibla kan distributionen förenklas och bli billigare. Läs mer om enhetsdistribution inom skola.