Teknisk skola blir spjutspets med ny smart molntjänst

Skola med Office 365

Mälardalens Tekniska Gymnasium är först i Sverige med att använda Microsoft Office 365 för utbildning. Molnlösningen kan göra skolan till Sveriges bästa teknikgymnasium.

Mälardalens Tekniska Gymnasium startade den 16 augusti 2012 i Södertälje av ägarna Scania och AstraZeneca, i samarbete med bolaget Telge. Bakgrunden är bristen på kompetenta tekniker inom produktion, underhåll och automation och syftet med utbildningen är att kompetensförsörja Scania och AstraZeneca.

Först i Sverige
Skolan är den första i Sverige som har börjat använda utbildningsplattformen och molnlösningen för samarbete och kommunikation.
– Plattformen lägger grunden för en kvalitetssäkrad process i undervisningen och en bättre kunskapsutveckling för våra elever. Med den här lösningen kan vår vision, att bli Sveriges bästa teknikgymnasium, bli verklighet, säger vd och rektor Susann Jungåker.

– Jag har lång erfarenhet av arbete i skola och har först nu hittat en effektiv it-lösning som kan möta behovet av ett system för elevadministration som samtidigt är en lärplattform, säger hon.

Med Microsoft Office 365 får elever, lärare och övrig personal tillgång till e-post, snabbmeddelanden, gruppvideo och chatt.

I lösningen ingår Microsoft SharePoint Online som ger tillgång till en omfattande uppsättning funktioner för samarbete och informationshantering. Dessutom får användarna åtkomst till systemet när, var och hur som helst. Elever och lärare kan exempelvis arbeta när de inte är på plats i skolan. I SharePoint har ett intranät byggts. Här har alla ansvarsgrupper och lärarteam egna sidor.

Papperslös skola
– Lärarna dokumenterar, följer upp och förbättrar undervisningen för att kvalitetssäkra utbildningen. För mig som chef är det också lätt att göra uppföljningar, säger Susann.

Traditionell kurslitteratur används fortfarande i undervisningen.
– Böckerna är på väg bort, det kommer att bli en papperslös skola. Inom ett par år kommer vi att ha minskat kurslitteratur och kopierat papper rejält. Vi är en liten skola, men detta kan spara ett antal hundra tusen kronor per år, avslutar Susann.

Se Susann Jungåker berätta mer om deras lösning

Text: Anna Matzinger
Bild: Istockphoto

Beskrivning av utmaningen

Uppgift
Etablera en effektiv it-lösning som kan möta behovet av ett system för elevadministration som samtidigt är en lärplattform.

Lösning
Microsoft Office 365 för utbildning och Microsoft SharePoint Online.

Resultat
En kvalitetssäkrad undervisningsprocess, bättre kunskapsutveckling för eleverna, effektiv elevadministration, låga kostnader och möjlighet att skapa en papperslös utbildningsprocess.

Kontakt

Susann Jungåker, vd/rektor, Mälardalens Tekniska Gymnasium Susann@malardalenstekniska.se