Student Helpdesk – attraktiv it-kompetens för elever och lärare

Informations- och kommunikationstekniken, IKT, utvecklar och stimulerar arbetslivet genom ökat samarbete. Men trots stora satsningar i gymnasieskolan har utvecklingen av pedagogiska metoder och arbetssätt gått långsamt. I Student Helpdesk får skolan användning av elevernas intresse och kunskaper kring IKT för att utveckla skolan och göra den mer kontextuell. Samtidigt lär sig eleverna mer om hur teknik kan användas i affärssammanhang och i närsamhället.

Student Helpdesk är ett initiativ med syfte att ge fler ungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet direkt i skolan. Eleverna får utbildning i modern teknik och kunskap om hur det är att ge realtidssupport för andra elever och lärare. Det ger dem kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Microsoft samarbetar även med Ung Företagsamhet. Efter avslutad utbildning har eleverna möjlighet att dra igång sina egna it-företag lokalt på orten för att stödja till exempel hemanvändare och småföretagare med teknisk support.

Hur kan vår skola delta?

För att delta i Student Helpdesk måste skolan vara med i Microsoft IT Academy Program. Läs mer om vad det innebär här.

IT academy
Meet the 7
PiL Network