Inköp av dator
Xbox
Etiketter för äkta Microsoft-produkter
En etikett för äkta Microsoft-produkt (GML) ska finnas på nya enheter som:
 • Har förinstallerats med eller licensierats för Pro-utgåvor av Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10.
 • Har förinstallerats med eller licensierats för Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10 och skickats till Kina (förutom Hongkong och Macau).
 • Har licensierats för en Windows Pro-produkt, men har förinstallerats med nedgraderingsrättigheter för Windows 7 Professional. Dessa enheter är licensierade för Windows 8 Pro men Windows 8 Pro är inte förinstallerat. Dessa enheter ska ha en GML-etikett.
GML-etiketten används för att hjälpa användare identifiera vilken utgåva av Windows som har förinstallerats på en enhet och visar även om enheten har förinstallerats med eller licensierats för äkta Windows. Det vanligaste är att etiketten sitter på enhetens baksida eller undersida.
Vissa enheter, till exempel Windows-telefoner eller Windows-surfplattor, kanske inte har en GML som fästs på enheten. Det finns flera saker att leta efter när du köper en Windows-enhet för att identifiera om den är äkta. Få tips om hur du köper äkta Microsoft-programvara eller kontrollera att du har rätt licensiering för ditt företag.
Se följande exempel på etiketter för äkta Microsoft-programvara:
Tryck som ändrar färg
Etiketten har utformats för att växla mellan olika färger beroende på från vilken vinkel du tittar på etiketten. Detta gör att det är enkelt att avgöra om den är äkta.
Genuine Microsoft LabelsGenuine Microsoft Labels
 • Windows, Windows 8:
  magenta till grönt
 • Windows Pro, Windows 8 Pro:
  blått till lila
 • Windows RT:
  turkost till lila
Tydliga tecken på manipulation
Microsoft-etiketter visar även tydliga tecken på manipulation när etiketten tas bort.
Tamper EvidentTamper Evident
Äkthetsbevis (COA)

Äkthetsbeviset är en dekal eller en etikett som ofta sitter på datorns hölje för vissa utgåvor av Windows eller Windows Server. Du hittar oftast äkthetsbeviset på datorns hölje eller, för vissa nya bärbara datorer, i batterifacket.

Äkthetsbevis och/eller produktnycklar bör aldrig köpas separat från produkten.

Fristående äkthetsbevis
Definition: Fristående äkthetsbevis är äkthetsbevis som säljs separat, utan den medföljande programvara de intygar som äkta. Det är ofta märkta som ”excess inventory” eller ”unused labels” och är ofta förfalskade äkthetsbevis. Att köpa fristående äkthetsbevis och ge dem till aningslösa kunder är att betrakta som en form av piratkopiering. Så här undviker du detta: Äkthetsbevis ska aldrig säljas, levereras eller köpas fristående utan att vara fastsatt på en dator eller säljas med tillhörande Microsoft-programvara (antingen som fullständigt produktpaket eller Microsoft OEM-programvara köpt av systembyggare). Beblanda dig inte med fristående äkthetsbevis.
Windows 10
På äkthetsbevis som är fastsatta på datorer som har förinstallerats med eller licensierats för Windows 10 är produktnamnet utskrivet på etiketten och etiketten har även säkerhetsfunktioner som gör den svårare att förfalska. Exempel:
 • Intaglio-tryck – en specialmetod för tryck som ger höjda delar av bläck på etikettens yta. Du kan känna dem genom att dra ditt finger över ytan. Etikettens högra sida ska kännas mjukare än det Intaglio-tryckta området till vänster.
 • Dold bild – titta på etiketten rakt framifrån och ändra sedan visningsvinkeln genom att till exempel vinkla etiketten bort från dig. Vid en tillräckligt liten vinkel visas ett ”M” precis under Windows-logotypen.

Produkt nyckel hemlighållande

Äkthetsbevis som producerats från och med februari 2016 kan förutom de säkerhetsfunktioner som nämns ovan också ha en säkerhetsetikett som döljer en del av produktnyckeln på äkthetsbeviset. Säkerhetsetiketten är en liten silverfärgad etikett som du skrapar bort när du vill se hela produktnyckeln som består av 25 tecken.

I likhet med det material du hittar på till exempel lotter är den här säkerhetsetiketten utformad för att skydda användarens produktnyckel så att inte obehöriga kan använda den. Om du är rättmätig ägare till en produktnyckel skrapar du bort det silveraktiga materialet med en fingernagel när du vill se hela produktnyckeln och aktivera din produkt.

Det räcker oftast med en snabb blick för att se om någon har mixtrat med äkthetsbeviset. Det silveraktiga materialet ska vara helt intakt och det ska täcka en del av produktnyckeln. Om du ser att det silveraktiga materialet har skrapats bort när du får din produkt med äkthetsbeviset och hela produktnyckeln (25 tecken) visas är det risk att produktnyckeln har använts på ett otillbörligt sätt. Kontakta OEM-tillverkaren om du får problem när du ska aktivera din produkt med produktnyckeln.

Om du inte ser något silveraktigt material alls på säkerhetsetiketten kan det finnas en genomskinlig plastetikett kvar i det här området som bevis på att det har funnits en säkerhetsetikett och att någon har skrapat bort det silveraktiga materialet.

Den här säkerhetsetiketten introducerades på äkthetsbeviset med Microsofts kunder i åtanke. Microsoft vidtar den här extra skyddsåtgärden för att förhindra obehörig användning av produktnyckeln. Användare ska vara medvetna om att produktnycklar är värdefulla objekt i piratkopieringssyfte och att det är lämpligt att vidta skyddsåtgärder i så stor utsträckning som möjligt.

Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)COA Removal Instructions
Concealed Certificate of Authenticity (COA)COA Removal InstructionsCOA Removal Instructions
Tidigare utgåvor av Windows
På äkthetsbevis som är fastsatta på datorer som har förinstallerats med eller licensierats för tidigare utgåvor än Windows 10 är produktnamnet utskrivet på etiketten och etiketten har även säkerhetsfunktioner som gör den svårare att förfalska. Exempel:
 • Inflätad säkerhetstråd – finns inuti papperet och pappersfibrer visas när tråden syns vid ytan
 • Bläckkant som växlar färg – ändras från grönt till magenta beroende på vinkeln du tittar från
Om du inte ser någon etikett för äkta Microsoft-produkt eller något äkthetsbevis på en dator som har förinstallerats med Professional-utgåvan av Windows är det troligt att Windows inte är korrekt licensierat på datorn och att programvaran kanske till och med är förfalskad. Få tips om hur du köper äkta Microsoft-programvara eller kontrollera att du har rätt licensiering för ditt företag.
Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)
Äkthetsbevis för små inbäddade produkter:
Den här etiketten används i produkter som innehåller inbäddade utgåvor av Microsoft-programvara och finns ofta inuti enheten (t.ex i batterifacket). Etiketten har mycket liten gul text bakom den svarta texten med produktinformation.
Programvara för ominstallation eller återställning
Läs dokumentationen som medföljde datorn för att hitta rätt lösning för ominstallation/återställning. De flesta datorer levereras med en separat återställningspartition på datorns hårddisk. Ibland kan programvara för återställning hämtas från tillverkarens webbplats eller finnas på en skiva eller ett USB-minne som medföljer vid köp av en ny eller begagnad dator. Programvara för ominstallation eller återställning tillhandahålls så att du kan installera om eller återställa programvaran om den inte fungerar korrekt. Om du försöker installera programvara från ett återställningsmedium på en annan dator än den som mediet ursprungligen levererades med kanske du inte kan aktivera och använda programvaran.Obs! Om du har köpt en Windows-utgåva i en förpackning eller en digital Windows-utgåva för nedladdning kan du gå till http://www.microsoft.com/ för att hämta säkerhetskopior av Windows-media.
Reinstallation or recovery media
Förpackningar
Enkla saker som stavfel på förpackningar kan hjälpa dig identifiera förfalskad programvara som medföljer en köpt dator. Felaktiga logotyper och foton som inte har med produkten som du har köpt att göra kan också ge ledtrådar om att något inte är som det ska. Överst på sidan
Packaging

Tipsa dina vänner