Paketerad programvara
Xbox-spel
Digitala nedladdningar
Äkthetsbevis (COA) på förpackningen
Etiketten med äkthetsbeviset (COA) används på utsidan av förpackningar med programvara och förklarar vilken produkt som säljs, landet där den avses användas och ursprungsland. Etiketten har följande säkerhetsfunktioner som gör den svårare att förfalska:
  • Intaglio-tryck – en specialmetod för tryck som ger höjda delar av bläck på etikettens yta. Du kan känna dem genom att dra ditt finger över ytan. Etikettens högra sida ska kännas mjukare än det Intaglio-tryckta området till vänster.
  • Dold bild – titta på etiketten rakt framifrån och ändra sedan visningsvinkeln genom att till exempel vinkla etiketten bort från dig. Vid en tillräckligt liten vinkel visas ett ”M” precis under Windows-logotypen.
Etikett med produktnyckel
Etiketten med produktnyckeln är en vit eller orange etikett som medföljer CD-/DVD-skivan eller USB-minnet för installation och äkthetsbevis (COA) för en produkt och innehåller en 25 tecken lång produktnyckel. Etiketten med produktnyckeln ska inte köpas separat.

Etiketten med produktnyckel är en vit etikett som medföljer CD-/DVD-skivan eller USB-minnet för installation och äkthetsbevis (COA) för en produkt och innehåller en 25 tecken lång produktnyckel. Förutom streckkoden och produktnyckeln finns ett litet tryck på den vänstra kanten och i det övre högra hörnet. Om man tittar noga (ett förstoringsglas kan krävas) syns namnet ”MICROSOFT” i blått till vänster och i grönt till höger. Etiketten med produktnyckeln ska inte köpas separat.

Media
Många Microsoft-produkter på CD-/DVD-skivor och USB-minnen har holografiska säkerhetsfunktioner som hjälper dig kontrollera att du får autentiska produkter samt för att skydda mot förfalskning.
Windows 10
Den paketerade utgåvan av Microsoft Windows 10-programvara levereras med Windows på en USB-enhet med klara färger och 3D-effekter som visas när USB-enheten vinklas. Hologrammet är inbäddat i den gjutna plastdelen av USB-enheten. Det är inte en etikett.
Office 2016
I vissa länder och regioner kan du få säkerhetsprogramvara för Office 2016 på en USB-enhet med färg- och 3D-effekter om den vinklas. Hologrammet är inbäddat i den gjutna plastdelen av USB-enheten. Det är inte en etikett.
Tidigare utgåvor av Windows
Paketerade programvaruprodukter från Microsoft som levererats innan Windows 10, t.ex. Windows, Office och Windows Server levereras på en CD- eller DVD-skiva med klara färger och 3D-effekter på skivans mittersta del som visas när skivan vinklas. Hologrammet är inbäddat i skivan. Det är inte en etikett.
På DVD-skivans baksida syns även ett spegelhologram som finns inuti skivan. Det ändrar färg när skivan vinklas.
Obs! Det kopparfärgade holografiska materialet är inbäddat i DVD-skivan och är inte en etikett. Om hologrammet går att ta bort, kan du ha fått förfalskad programvara (rapportera förfalskad programvara till Microsoft).
Hologramdekal
I och med de senaste produktutgåvorna på CD-/DVD-skiva från Microsoft går det att se ytterligare optiska säkerhetsfunktioner på skivans båda sidor, nära skivans mitt och längs skivans ytterkant. Säkerhetsfunktionerna är inbäddade i skivan. De finns inte på en etikett. När skivan vänds visas en spegelvänd version av alla bokstäver och siffror som finns på andra sidan.
På skivans yttre spegeldel finns ett område där ordet ”Microsoft” ändras till ”Genuine” (Äkta) när du vinklar skivan från vänster till höger.
På skivans inre spegeldel finns en pil som pekar mot skivans ytterkant. Det finns även en liten motsvarande pil på skivans yttre, tunna spegeldel som riktas mot den mycket större pilen på skivans inre spegeldel. Dessa två element ska peka rakt mot varandra.
Förpackningar
När du tittar på förpackningar kan enkla saker (t.ex. stavfel, suddig text/suddiga bilder eller dålig tryckkvalitet) hjälpa dig att identifiera förfalskad programvara. Felaktiga logotyper och foton som inte har med produkten som du har köpt att göra kan också ge ledtrådar på att allt inte är som det ska.
Överst på sidan

Tipsa dina vänner