Vanliga frågor och svar
ExpandWebbplats för äkta programvara:
Om du tror att du har köpt fler än en förfalskad programvara kan du gå till webbplatsen för äkta programvara och få mer information om äkta Windows- och Office-programvara.
ExpandSkickar ni tillbaka programvaran till mig?
Kunder får inte tillbaka programvaror som har skickats in.
ExpandVad gör jag om jag har en volymlicensversion av Windows eller Office och har problem med den?
Om du har en volymlicensieringsprodukt går du till http://www.microsoft.com/en-us/Piracy/knowthefacts/default.aspx
ExpandHur tar jag reda på om programmet är förfalskad programvara?
Vi förstår att det ibland kan vara svårt att avgöra om programvara är äkta och genom att gå till Microsofts webbplats How to Tell kan du få mer information. Där hittar du mer information om äkta Microsoft-programvara och hur du tar reda på om programvara är äkta.
ExpandHur kontaktar jag kundservice om jag har fler frågor?
Gå till http://support.microsoft.com/sv-se/contactus om du har ytterligare frågor.

Tipsa dina vänner