Geografisk begränsning för Microsoft-programvara

Microsoft erbjuder flera versioner av Windows och Office för att uppfylla regionala krav. Försäljning, aktivering och användning av dessa versioner är begränsat till endast avsedda geografiska platser. Dessa begränsningar anges tydligt på produktförpackningen (se bilden på den här sidan). Lär dig känna igen specifika kännetecken för antiförfalskning på äkta Microsoft-media och förpackningar.

Geografiskt begränsade programvarupaket
Går det inte att aktivera geografiskt begränsade Windows- och/eller Office-program online?

Anvisningar för aktivering offline av olika versioner av Windows och Office finns i Microsofts Hjälp- och supportcenter artikel (KB 950929). Om du inte hittar de produkter du söker väljer du Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information i steg 1 i avsnittet Mer information.

Behöver du mer hjälp?

Besök Microsofts Hjälp- och supportcenter om du vill ha ytterligare produktsupport.
Om du tror att du av misstag har fått tag på förfalskad programvara kan du också skicka en rapport om förfalskad programvara till Microsoft.
Om du är systembyggare och önskar information om distribution till olika länder, så ska du först logga in på portalen Microsoft Operations och sedan gå till meddelandesidan i din royalty- och prislista.