Publicerad: 7/5/2010
Visningar: 6
Betygsätt:

Riksrevisionen Effektivare med portalen

Hur sköter sig den statliga verksamheten? Det är Riksrevisionens uppgift att kolla. Och med det nya projektverktyget går det enklare och effektivare.

 Med hjälp av en anpassad lösning baserad på SharePoint Portal Server 2003, SharePoint Services 2003, InfoPath 2003 och Office 2003 har Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision fått ett kraftfullt projekthanteringsverktyg som hjälper till att samarbeta, förbättra och underlätta arbetet med granskar hur effektiv den statliga verksamheten är.

Effektivitetsrevisionens resultat redovisas i granskningsrapporter. De viktigaste iakttagelserna tas med i den årliga rapporten tillsammans med motsvarande iakttagelser från den årliga revisionen. Dessa ligger sedan till grund för politiska beslut. Effektivitetsrevisionen granskar förhållanden som rör statens budget, genomförande och resultat av den statliga verksamheten samt statens åtaganden. Avdelningen granskar även statliga insatser i allmänhet. Målsättningen är att staten ska få ett effektivt utbyte av sina insatser mot bakgrund av allmänna samhällsintressen.

Central samlingsplats

Arbetet med att genomföra effektivitetsrevisioner genomförs i projektform där ett flertal projektmedlemmar interagerar och samarbetar. Att ha en central samlingsplats med kontroll över dokument och information är vitalt. Projektmedlemmarna måste på ett effektivt sätt få tillgång till, samt möjlighet att samarbete omkring, information och dokument på ett säkert och effektivt sätt.

Baserat på standardprodukter från Microsoft har Precio utvecklat en lösning som kan benämnas en projektportal innehållande projekthanteringsverktyg som motsvarar de högt ställda krav som ställs på effektiv informationshantering inom effektivitetsrevisionen.

Byggstenar och funktionalitet

Lösningen bygger på SharePoint Portal Server 2003, SharePoint Services 2003, InfoPath 2003 och Office 2003. För respektive projekt inom effektivitetsrevisionen skapas ett "Projektrum" som innehåller samarbetsytor och projektytor bestående av fem olika flikar/ytor och som i sin tur innehåller anpassad funktionalitet för att bedriva projekt på ett kvalitativt sätt.

Flik 1 är en publik presentation av projektet, dess medlemmar, syfte etc. På detta vis kan alla inom Riksrevisionen ta del av vilka projekt som pågår och vad de syftar till. De följande fyra flikarna/ytorna är för internt bruk inom projektet, som endast projektmedlemmarna har tillgång till. Här finns funktionalitet för att skapa och sammanställa dokument, skapa och sammanställa rapporter, föra dagboksnoteringar (Projektdagbok) i projektet med hjälp av standardiserade formulär framtagna i InfoPath.

Projektdagboken, som är mallbaserad, är en central funktion för arbetet med effektivitetsgranskning, där projektmedlemmarna löpande registrerar händelser i projektet. Denna mallbaserade hantering av information, med hjälp av formulärverktyget InfoPath, skapar en standardiserad och strukturerad hantering av information som ger en bättre kontroll och kvalitet i projektarbetets informationsbearbetning. Via dessa InfoPath-formulär kan användarna knyta dokument och andra listobjekt i SharePoint till projekthändelser samt presentera Word-rapporter för att enkelt kunna ta ut sammanställningar av noteringar och händelser. Funktionen erbjuder även användarna ett enkelt sätt att administrera och ta ut rapporter.

Delar dokument

En viktig del i projektarbetet är att flera personer ska kunna arbeta i ett och samma dokument samtidigt utan att riskera att skriva över eller ändra information på ett felaktigt sätt, samt att ha kontroll över vilken version som är den gällande versionen. Förutom att nyttja grundläggande dokumenthanteringsfunktionalitet i SharePoint-produkten, har Precio för Riksrevisionen anpassat lösningen på så vis att flera personer samtidigt kan arbeta i samma dokument genom att dela upp ett dokument i flera delar (kapitel). Deldokumenten består av Word XML-dokument där en bestämd struktur används för att sedan kunna identifiera och sätta ihop de olika delarna till en enhet (Rapport). Rapporten sätts ihop med hjälp av en formatmall som används för att sammanfoga de olika delarna till ett och samma dokument. Ett enkelt användargränssnitt låter användaren själv välja vilka delar som ska sammanfogas.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Översikt
Företagsinformation

Riksrevisionen är en myndighet vars avdelning för effektivitetsrevision granskar hur effektiv den statliga verksamheten är. Effektivitetsrevisionen granskar förhållanden som rör statens budget, genomförande och resultat av den statliga verksamheten samt statens åtaganden. Effektivitetsrevisionen granskar även statliga insatser i allmänhet: Målsättningen är att staten ska få ett effektivt utbyte av sina insatser mot bakgrund av allmänna samhällsintressen.


Program & tjänster
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office System
  • Microsoft Project Server
  • Microsoft Sharepoint Server
  • Microsoft Visual Studio
  • Windows Server
  • Windows

Industri(er)
Government

Land
Sweden

Språk
Swedish

Partner
Precio