Publicerad: 1/20/2012
Visningar: 30
Betygsätt:

Zetatrade Zetatrade expanderar med it-stöd i molnet

Familjeföretaget Zetatrade vill expandera på marknaden för dekorativa omslagsmaterial. För att lyckas har företaget bland annat satsat på ett helt nytt it-stöd i form av molntjänsterna Microsoft Office 365 och Windows Intune. Det har redan resulterat i att medarbetarna blivit produktivare.

Zetatrade har länge arbetat med att marknadsföra och sälja material och utrustning för tillverkande industri.

En stor del av verksamheten är inriktad på folier, exklusiva förpackningsmaterial och omslagsmaterial till böcker, med bokbinderier och tryckerier på den nordiska marknaden som kunder.

Företaget har 17 anställda. Dess kontor med lager finns i Sollentuna.

Arbeta mer mobilt
Företagets säljare arbetar till stor del på fältet. Andra medarbetare reser ofta till mässor för att samla intryck och upptäcka nya branschtrender. Därför är det extra viktigt att den interna och externa kommunikationen fungerar bra.

– Vi behövde arbeta mer mobilt för att bli tillgängliga i större utsträckning. Nu har vi blivit det. Med vårt nya it-stöd kan vi kommunicera snabbare, lättare och bättre än tidigare, vilket också innebär att medarbetarna blir produktivare, säger Ann-Charlotte Z Höglund, vd på Zetatrade.

Stöd för drift och underhåll
Tidigare hade Zetatrade en gammal och förlegad it-miljö. Företaget behövde nya funktioner för exempelvis e-post, försäljning och administrativa program. Kraven på bättre informationssäkerhet och backup var också stora. Zetatrade anlitade konsultföretaget Retune för att få hjälp med ett nytt it-stöd. Retunes konsulter är specialiserade på molnlösningar.

– Det är tack vare Retune som vi valde den här lösningen, säger Ann-Charlotte Z Höglund. Genom Retune får vi också det stöd vi behöver för driften och underhållet av it-miljön. Att ha rätt it-partner för mindre företag är lika viktigt som själva lösningen.

Fungerande paketlösning
Alternativet för Zetatrade var att bygga en traditionell it-miljö för ganska mycket pengar.

– Med den här modellen slipper företaget den initiala investeringen och får i stället en löpande fast kostnad. Företaget slipper också ansvaret för it-miljön. Det är upp till oss och Microsoft att det fungerar bra, säger Bo Bauhn, vd för Retune.

Med Office 365 får Zetatrade via molnet tillgång till flera program för e-post, kommunikation och samarbete samt skrivbordssviten Office Professional Plus. Med Windows Intune får företaget en paketlösning för klientförvaltning och virusskydd.

– Vi håller fortfarande på att växa in i den nya it-miljön, säger Ann-Charlotte Z Höglund. Den omedelbara förändringen innebär att medarbetarna på både dator och mobil kan skicka och ta emot e-post samt chatta var de än befinner sig i världen.

Utvecklas med branschen
Att medarbetarnas tillgänglighet ökar är också viktigt för att företaget ska kunna hänga med i branschens utveckling. Bokbinderier och tryckerier strävar efter att minimera sina lager. Det innebär att Zetatrade måste kunna leverera med kortare varsel.

– Tidigare hade våra kunder överblick över sin produktion upp till ett par månader framåt i tiden. I dag kan det röra sig om maximalt två veckor, vilket betyder att våra ledtider har blivit mycket kortare. Den här utvecklingen kommer fortsätta, men med vårt nya it-stöd kan vi känna oss trygga.

It-satsningen ger Zetatrade klara konkurrensfördelar.

– Vi sparar tid, är mer tillgängliga och blir betydligt effektivare än tidigare. Detta gynnar både våra kunder och leverantörer och vi får en möjlighet att öka vår marknadsandel. Vi räknar med en fortsatt expansion. Tillväxten kan bli uppåt 10 procent per år, säger Ann-Charlotte Z Höglund.

Produktion: Appelberg
Journalist: Måns Widman

FÖRETAGSPROFIL: Zetatrade är ett familjeföretag som sedan många år marknadsför och säljer material och utrustning för tillverkande industri. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden. 1. Kall- och varmpräglingsfolier med tillhörande maskiner och utrustning. 2. Exklusiva förpackningsmaterial. 3. Märkutrustning. 4. Grafiska omslagsmaterial. Företaget har 17 anställda på kontoret och lagret som finns i Sollentuna.

UPPGIFT: Modernisera it-miljön för att effektivisera verksamheten, bland annat genom ökad mobilitet.

LÖSNING: Microsoft Office 365 och Microsoft Windows Intune.

RESULTAT: Ökad effektivitet i verksamheten, förbättrad kommunikation, tidsbesparingar, säker drift och underhåll av it-miljön.

Kontaktpersoner:
Ann-Charlotte Z Höglund, Zetatrade AB
Tel: 08-546 24606
acz.hoglund@zetatrade.se

Bo Bauhn, Retune AB
Tel: 08-410 84200
bo.bauhn@retune.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.