Publicerad: 12/10/2012
Visningar: 51
Betygsätt:

Lysekils kommun Gemensam it i molnet lyfter tre kommuner

Kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs startar en gemensam it-enhet som är först i Sverige med att införa den senaste versionen av Microsofts Kommundesign som it-plattform. Detta skapar nästan obegränsade möjligheter för utvecklingen av kommunernas verksamheter.

Lysekils och Munkedals it-verksamheter slogs ihop den 1 januari 2012. Ett år senare slås även Sotenäs it-verksamhet ihop med den nya it-enheten. Både Lysekil och Munkedal hade Microsofts Kommundesign (MSKD). Därför var det naturligt att satsa på den nya versionen, MSKD 4.2. Till skillnad från de tidigare versionerna ligger ett antal av dess tjänster i molnet. I uppgraderingen har kommunerna samarbetat med it-leverantören Pulsen.

– Den här it-satsningen skapar påtagliga synergieffekter. Syftet är att ge kommunernas verksamheter möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete, minska kostnaderna och höja servicenivån gentemot medborgarna, säger Anders Siljeholm, chef för den nya it-organisationen.

Minskar kommunernas kostnader
Anders Siljeholm och hans medarbetare har varit med och påverkat utformningen av MSKD 4.2. i samarbete med Microsoft. I lösningen ingår bland annat Windows 7 och Windows 8, Office-paketet, säkerhet med brandväggar, dokumenthantering med SharePoint, e-post med Exchange, och kommunikation med Lync.

Det som möjliggör hela lösningen är den underliggande plattformen i kommunernas datacenter. Med Windows Server 2012 och System Center 2012 levereras it som tjänst, med självbetjäning, tjänstekatatalog och automatisering, från det mest optimala stället: det egna datacentret eller Microsofts moln.

Att delar av systemet ligger i molnet innebär stora minskningar av kommunernas licenskostnader.
– Skulle vi köpa fullvärdiga licenser till all personal skulle licenskostnaderna på en treårsperiod bli 11–12 miljoner kronor. Nu blir de inte högre än 2–3 miljoner. Dessutom sparar vi pengar på det minskade behovet av hårdvara.

Logga in var som helst
Molntjänsten innebär också att medarbetarna inte är bundna till sina stationära datorer på kontoret. De kan logga in på sina system från vilken uppkopplad dator eller mobil enhet som helst.
– Lösningen bygger på logisk säkerhet, vilket innebär att det är användarna och deras roller i organisationen som styr vilken tillgång till information de har.

Den gemensamma it-infrastrukturen gör att kommunerna kan samverka på flera områden. De har redan slagit ihop sina miljöenheter respektive löneenheter.
– Vi har också planer på att införa en vikariepool för sjuksköterskor och undersköterskor. En liten kommun har inte råd med en vikariepool. Det har däremot tre kommuner som har ett gemensamt it-system.

Lync öppnar kommunikationsmöjligheter
Ytterligare ett exempel är upphandling av datorer för grundskolan.

– Det är ju stor skillnad på att upphandla 2 000 datorer till tre kommuner och ett par hundra datorer till en kommun. Den större mängden gör att vi kommer i ett bättre förhandlingsläge.

Kommunikationstjänsten Lync ger kommunerna stora fördelar.
– Den innebär exempelvis att medarbetarna på det gemensamma lönekontoret kan sitta i sina egna kommuner och ha videomöten och dela skrivbord och dokument med sina kolleger i de andra kommunerna.

En funktion i Lync som används allt flitigare är telefonsamtal över nätet. Det finns planer på att ersätta kommunernas traditionella telefonsystem med denna funktion.

Makten flyttar till verksamheten
It har byggt en portal där medarbetarna kan gå in och beställa applikationer.
– Det betyder att vi flyttar makten från it och ger den till verksamheterna. Det är inte vi som ska bestämma vilka verktyg de ska arbeta med. Vi ska bara leverera och se till att det fungerar.

– Under 2013 kommer samtliga tre kommuner helt ha lyfts över till den nya domänen. Sedan kommer it-plattformen fortsätta utvecklas. Vi är bara i början på den här resan, säger Anders Siljeholm.

Produktion: Appelberg
Journalist: Måns Widman



Affärsbehov
Etablera en modern it-plattform för kommunernas nya gemensamma it-organisation som kan ta till vara och stödja sammanslagningens synergieffekter samt sänka it-kostnaderna.

Lösning
Microsofts Kommundesign 4.2 Services. I lösningen ingår bland annat Windows 7 och Windows 8, Office-paketet, säkerhet med brandväggar, dokumenthantering med SharePoint, e-post med Exchange, och kommunikation med Lync.

Resultat

Påtagliga synergieffekter och bättre kvalitet på arbetet i kommunernas verksamheter, minskade kostnader samt bättre servicenivå gentemot medborgarna.

Kontaktpersoner:
Anders Siljeholm, it-chef, Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuners gemensamma it-organisation
Tel: 0523-61 37 08
anders.siljeholm@kommunalservice.se

Patrick Zangaro, säljare, Pulsen
Tel: 033-17 19 59
patrick.zangaro@pulsen.se

Per Östlund, tjänsteansvarig, Pulsen
Tel: 033-17 73 41
per.ostlund@pulsen.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.

Översikt



Företagsstorlek
1438 anställda

Företagsinformation
Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner ligger mitt i Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Lysekils kommun omfattar en fastlandsdel och en övärld. Ungefär 14 400 människor är bosatta året runt i Lysekils kommun. Munkedal kommun ligger nordost om Lysekil. Den har cirka 10 200 invånare. Sotenäs kommun ligger vid havet norr om Lysekil och väster om Munkedal.
Här bor cirka 9 000 människor.

Program & tjänster
  • Microsoft Sharepoint Server
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft Office
  • Lync Online
  • Windows 8

Industri(er)
Local Government Agencies

Land
Sweden

Språk
Swedish

Partner
Pulsen