Publicerad: 7/2/2012
Visningar: 95
Betygsätt:

Landstinget i Östergötland Flexibel integration ger rätt medicin för landstinget

Att koppla samman och integrera olika it-system och applikationer blir allt viktigare, både inom vården och i andra verksamheter. Detta för att skapa effektivare flöden och bättre verksamhetsöversikt. Att integrera it-system och applikationer med varandra ger också bättre och säkrare vård då it-system ofta bara hanterar en avgränsad del av en vårdprocess.

Landstinget i Östergötland har valt att förlägga stora delar av sina integrationer på den marknadsledande integrationsplattformen Microsoft BizTalk Server. Det har resulterat i ökad effektivitet i verksamheten, stora tidsbesparingar och sänkta kostnader.

Sedan BizTalk Server implementerades för några år sedan har de befintliga integrationerna successivt flyttats över på den nya plattformen. I dag hanterar den ett fyrtiotal applikationer. Systemen används av alla delar av landstinget utspridda på 300 geografiska platser. Arbetet med att flytta över ytterligare integrationer pågår kontinuerligt.

– BizTalk Server har gjort sig känd för att vara en oerhört robust plattform med mycket hög tillgänglighet. Förutom trygghet och säkerhet ger den höga tillgängligheten stora besparingar genom minskat arbete för utveckling, drift och underhåll. Effekterna för användarna är mycket positiva.

– Det här är en väl fungerande standardprodukt som vi själva kan utveckla efter våra behov, säger Cecilia Ernvik, systemutvecklare och Business Intelligence-arkitekt på Landstinget i Östergötland.

Tidigare lösning svår och tidsödande
Tidigare hade landstinget en något ålderstigen integrationsplattform. Drift och förvaltning sköttes av externa leverantörer, vilket kostade en hel del. Även integrationer mot andra it-system utvecklades av externa konsulter vilket ytterligare drev kostnaderna uppåt.

– Den gamla plattformen var inte alls flexibel, säger Cecilia Ernvik. Det var till exempel svårt och tog lång tid att göra felsökningar i den.

Cecilia Ernvik och landstingets it-avdelning fick i uppdrag att hitta en ny integrationslösning. De tittade på flera alternativ. Eftersom landstinget sedan tidigare använder flera Microsoftprodukter var BizTalk Server ett naturligt val som också passade väl in i den befintliga infrastrukturen.

Hjälp från Microsoft Premier Support
Under utvecklingsarbetet med den nya lösningen har landstingets it-centrum fått stor hjälp genom Microsoft Premier Support.

– Det innebär att en konsult har hjälpt och guidat oss längs vägen. Tack vare BizTalk Server och Premier Support har vi numera själva kompetens på drift, förvaltning och utveckling av vår integrationsplattform, konstaterar Cecilia Ernvik glatt.

Merparten av de integrationer som Biztalk Server hanterar är ekonomiska transaktioner och kopplingar mellan olika försystem och ekonomisystemet Agresso.

– De anställda behöver inte längre göra manuella rättningar av fel i de meddelanden som ekonomisystemet tar emot. De görs automatiskt av BizTalk Server. Detta frigör mycket tid för medarbetarna som i stället kan användas för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

BizTalk Server spelar en viktigare roll i BI-lösning
Hanteringen av patientkallelser har till stora delar automatiserats. Tidigare skrev personal samtliga kallelser för hand.

– Nu behöver de bara trycka på en knapp i vårdsystemet som då skapar en fil som skickas till Posten. Där skrivs den ut på papper och skickas till patienten.

Flera av landstingets Business Intelligence-lösningar använder BizTalk Server för att leverera och konvertera filer från försystem.

– Framöver kommer BizTalk Server spela en viktigare roll i vår nya Business Intelligence-lösning. Där kommer BizTalk Server validera informationen innan den går vidare till datalagret.

Uppgradering till BizTalk Server 2010
Landstinget har nyligen uppgraderat plattformen från BizTalk 2006 R2 till BizTalk 2010.

– De största skillnaderna för oss är att den nya versionen har fräschare utvecklingsprogram och att gränssnittet för EDI-kommunikation är bättre.

– Till hösten räknar vi med att ersätta vårt egenutvecklade system där vi hanterar remisser och labsvar med funktionen för meddelandehantering som finns i BizTalk. Det kommer hända mycket annat också, bland annat inom integration med medicintekniska bilder. Vi ser framtiden an med tillförsikt, säger Cecilia Ernvik.

Produktion: Appelberg
Journalist: Måns Widman

Uppgift
Ersätta den gamla integrationsplattformen med en ny standardiserad produkt för att effektivisera verksamheten, göra tidsbesparingar, och sänka drift-, förvaltnings- och utvecklingskostnader.

Lösning
Microsoft BizTalk Server.

Resultat
Ökad effektivitet i verksamheten, stora tidsbesparingar och sänkta kostnader, framför allt för externa leverantörer och konsulter.

Kontaktperson:
Cecilia Ernvik, systemutvecklare/BI-arkitekt, it-centrum Landstinget i Östergötland
Tel: 010–103 94 30
Cecilia.ernvik@lio.se


This case study is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.
Översikt
Företagsinformation
Landstinget i Östergötland (formellt Östergötlands läns landsting) är landsting för de drygt 400 000 invånarna i Östergötlands län. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård samt tandvård. Det har även ansvaret för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner, och för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget bedriver även kulturell verksamhet.

Hardware
BizTalk 2010

Program & tjänster
  • Microsoft BizTalk Server
  • Microsoft Biztalk Server 2010

Industri(er)
Government

Land
Sweden

Språk
Swedish