Publicerad: 3/11/2013
Visningar: 48
Betygsätt:

Mattecoach Mattecoach hjälper hundratusentals elever få bättre betyg

Mattecoach på nätet är en satsning som erbjuder hundratusentals elever över hela landet gratis läxhjälp. Tack vare Microsofts kommunikationsverktyg Lync kan de enkelt och smidigt få bästa tänkbara stöd genom att chatta med coacherna, som är blivande lärare i matematik.

Genom Mattecoach på nätet får elever hjälp med alltifrån enkla räkneuppgifter till svåra integraler. När chattverktyget som används i undervisningen skulle uppdateras föll valet på Microsoft Lync, något som innebär en rad fördelar.

– Det krävs inga lösenord och man behöver inte installera något program för att chatta, eftersom konversationen sker direkt i ett pop-up-fönster. Det här gör att det blir lättare för eleverna att ta kontakt och be om hjälp och stöd, säger John Kåberg, verksamhetsansvarig för Mattecoach på nätet.

Perfekt lösning
Med hjälp av Microsofts produkter och support tog företaget Cinteros fram en lösning som är särskilt anpassad för Mattecoach på nätet. Cinteros har lång erfarenhet av att införa Microsofts mjukvaror i verksamhetslösningar hos företag och organisationer, baserade på Microsofts standardprodukter.

I kommunikationsverktyget Microsoft Lync finns en chattfunktion som i kombination med en kö- och växelfunktion blev den perfekta lösningen. En stor fördel är att en lärare kan chatta parallellt med flera elever samtidigt. Med Lync kan verksamheten expandera och i framtiden kommer mångdubbelt fler elever kunna få tillgång till hjälpen.

– Den största behållningen är kö- och växelfunktionen som Cinteros tog fram åt oss och som gör att elever kan vänta i en kö, säger John Kåberg och fortsätter:

– Våra mattecoacher finns ju på olika universitet över hela landet. Tidigare hade vi ingen kontroll över matchningen, eller över strömmen av elever. Nu sker en mycket bättre sortering, och det blir en jämn fördelning mellan coacherna.

Rätt kompetens
Cinteros tog med hjälp av sina egna specialister på Microsoft Dynamics CRM fram denna Lync-lösning där Microsoft Dynamics CRM står för analys och uppföljning av verksamheten.

– Vi drog nytta av chattfunktionen som finns i Lync och anpassade den till önskemålen. Genom att eleven anger uppgifter om årskurs kan Lync-lösningen direkt slussa vidare till en lärarstudent med rätt kompetens, säger Robert Erlandsson, vd på Cinteros.

Robert Erlandsson är övertygad om att inte bara högskolor och universitet utan även en rad myndigheter, föreningar och organisationer kan vinna mycket på att införliva tekniken i sin verksamhet.

– Chattkonversationer blir alltmer naturligt för medborgarna. Det är lättillgängligt och ett mycket effektivt sätt att sprida kunskap och information, säger han.

Relevant extrajobb
Coacherna som är lärarstudenter får ett extrajobb som är relevant för deras utbildning. Dessutom får de chansen att få en kompetens som är helt åsidosatt i deras utbildning.

– Undervisning via nätet kommer att vara en självklar del för skolorna framöver och då kommer de som har erfarenheter från Mattecoach på nätet vara i framkant, säger Robert Erlandsson.

Produktion: Appelberg
Journalist: Helena Nordenberg


Utmaning
Uppdatera chattmiljön, förbättra kommunikationen med eleverna och effektivisera verksamheten genom att bland annat att införa ett automatiskt system för köhantering och kompetensmatchning. Skapa förutsättningar för effektiv mätning och uppföljning av genomförda konversationer.

Lösning
Kommunikationsverktyget Microsoft Lync och Microsoft Dynamics CRM 2011.

Resultat
Tydligare och bättre kommunikation, ökad effektivitet och förbättrad överblick av verksamheten.


Kontaktpersoner
John Kåberg, verksamhetsansvarig för Mattecoach på nätet
Tel: 08-790 87 30
jkaberg@kth.se  

Robert Erlandsson, vd på Cinteros
Tel: 070-494 09 83
robert.erlandsson@cinteros.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Översikt
Företagsinformation
Mattecoach på nätet är en del av KTH och andra samarbetsuniversitet i Sverige som ger gratis stöd i matematik, av matematiklärarstudenter. Stödet är ett komplement till skolundervisningen och genom verksamheten får också lärarstudenterna viktig erfarenhet av att verka som lärare på nätet. Alla elever från årskurs sex och uppåt kan ställa frågor till mattecoacherna. Hittills har nio kommuner, däribland Stockholm, Karlstad, Valdermarsvik och Sigtuna, anslutit sig till satsningen.

Program & tjänster
  • Lync Online
  • Microsoft Dynamics CRM 2011

Industri(er)
  • Primary & Secondary Edu/ K-12
  • Higher Education

Land
Sweden

Språk
Swedish

Partner
Cinteros