Publicerad: 11/8/2009
Visningar: 9
Betygsätt:

Akademiska Sjukhuset Automatisk hälsokontroll av sjukhusets serverpark


Akademiska sjukhuset behövde en central lösning för att hålla koll på de hundratals servrar som förser hela den landstingsägda vårdapparaten i Uppsala med datorkraft. Med hjälp av produktsviten Microsoft System Center kan IT-avdelningen automatisera övervakningen och förenkla distributionen av programuppdateringar.


Aktuella patientjournaler måste ständigt kunna plockas fram, laboratorieresultat slussas snabbt mellan olika system, ambulanspersonal ringer in remisser från utryckningsfordonen – det är bara några av de aktiviteter som sjukvårdens omfattande IT-system ska ta hand om på ett tillförlitligt sätt. Kraven på tillgänglighet är höga bland många användare.

− Vi servar all sjukvård i hela landstinget med IT-infrastruktur som servrar och nätverk. Antalet anställda som använder systemen är totalt 12 000, varav 8 000 arbetar på Akademiska sjukhuset, berättar Mikael Karlsson, IT-tekniker på Akademiska sjukhuset.

− Tidigare hade vi ingen generell standardövervakning, utan olika lösningar på olika servrar och system. Vi behövde en central lösning, och i början av hösten utvärderade vi ett 30-tal produkter för detta.

Valet föll på Microsoft System Center Operations Manager, som nu varit i drift ett halvår och övervakar omkring 300 av sjukhusets totalt cirka 400 servrar. I verktyget ingår så kallade Management Packs för olika servertyper, som databashanteraren SQL eller webbservrar av typen IIS. Förutom Microsofts egna finns även ett stort urval av Management Packs från tredjepartsleverantörer. Med hjälp av dessa kan man sätta igång automatiserade övervakningsfunktioner som regelbundet går igenom hela systemparken och lämnar tidiga larm om något inte ser ut som det ska.

Larm ger snabb respons

För att få organisationens egna applikationer övervakningsbara av Operations Manager går det också att bygga upp egna Management Packs. Det har Akademiska sjukhuset gjort för två av sina mest kritiska system: journalsystemet och integrationssystemet.

− Integrationssystemet konverterar filer och format så att de kan förstås när de skickas mellan olika system, exempelvis när remisser går från journalsystemet till laboratoriesystemet, förklarar Mikael Karlsson och poängterar att tillgängligheten till båda dessa system alltså är oerhört viktig för den dagliga verksamheten.

Resultatet av den automatiserade övervakningen är betydligt snabbare respons när ett fel uppstår.

− Ett larm via konsolen, mejl eller SMS går direkt till den tekniker som är ansvarig för berörd server. Vi kan förlita oss på att systemet meddelar oss när något inte är som det ska, och vi behöver inte göra lika många manuella kontroller. Dessutom kan vi jobba mer proaktivt eftersom Operations Manager hela tiden samlar på sig statistik om hur servrarna mår, säger Mikael Karlsson.

Han förklarar att systemet genererar rapporter med trendkurvor på hur diskar, minnen och processorer belastas över tiden. Därigenom kan man förutspå när en viss server är på väg att nå sitt prestandatak, och därmed åtgärda problemen innan de leder till driftavbrott.

Skapa likformighet i serverparken

Mikael Karlsson och hans 20 kollegor, som sköter drift av sjukhusets nätverk och servrar, har också testat en annan del av produktsviten System Center, nämligen Configuration Manager. De håller på att utvärdera en del i produkten som kallas Desired Configuration, där man kan skapa mallar för hur en viss typ av maskin ska se ut.

− Det här används vanligen för klientdatorer, men vi vill utnyttja tekniken för att se till att strömlinjeforma alla servrar i exempelvis journalsystemet. Configuration Manager upptäcker om någon maskin ser annorlunda ut, och kan se till att programvara skjuts ut så att den återgår till den mall som definierats, förklarar Mikael Karlsson.

Tanken är också att använda Configuration Manager för att förenkla patchhanteringen vid uppdatering av servrarnas programvara. I dag sker detta manuellt en gång i månaden.

− Med Configuration Manager kan vi skapa så kallade servicefönster och gruppera våra servrar, för att sedan automatiskt uppdatera respektive grupp vid vissa bestämda datum och klockslag. Det effektiviserar jobbet för teknikerna och innebär mindre driftstörningar för användarna. Nu ska vi utvärdera om detta löser det vi vill uppnå med central och automatiserad distribution, säger Mikael Karlsson.

Nästa steg på agendan är att testa version R2 av Operations Manager som är planerad att komma framåt sommaren.

− Den innehåller ett förbättrat stöd för att hantera blandade miljöer, vilket är viktigt för oss som har såväl Windows- som Linux- och Unix-servrar i systemparken, påpekar Mikael Karlsson.

Översikt