Publicerad: 2/16/2012
Visningar: 35
Betygsätt:

Advania Tryggare kan ingen vara - med rätt support

När företags it-miljö står stilla kostar det dem mycket pengar. Det behöver inte konsultföretaget Advanias kunder oroa sig för. De känner sig trygga tack vare partnerskapet med Advania som också ger dem partnerskap med Microsoft. Det innebär att risken för skadliga stillestånd är kraftigt reducerad.

Advania erbjuder sina kunder ett spektrum av flexibla tjänster baserade på lösningar och sourcing. Konsultföretaget tillhandahåller alla delar av livscykeln för de it-lösningar kunderna behöver, från förstudie, design, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning.

– Vi är alltid rådgivare, bollplank och problemlösare åt våra kunder. Både de och vi känner stor trygghet med vårt Microsoft Services Premier Support-avtal, eftersom det innebär att de i förlängningen dygnet runt också kan få stöd av Microsoft om det behövs. Vårt supportavtal innebär att även våra kunder har en strategisk partner i Microsoft, säger Peter Bäckman, tjänsteområdesansvarig på Advania.

Kopplar snabbt in supporten
– När det uppstår fel i produkter eller lösningar hjälper vi kunderna innan deras kärnverksamhet drabbas. Det händer att det uppstår kritiska situationer, men då kopplar vi in Microsoft för att kunna komma vidare i problemlösningen. Det kan ta en eller högst två timmar innan Microsoft kontaktar Advania, men oftast går det betydligt fortare.

Nyligen hade en kund belastningar och för långa inloggningstider på en SharePoint-plats. Problemet kunde snabbt elimineras med hjälp av Premier Support.

– Målsättningen är att våra kunder inte ska ha några stillestånd alls, fortsätter Peter Bäckman. Det uppnår vi genom att arbeta proaktivt, vilket Premier Support har flera verktyg för. På det sättet kan vi successivt minimera antalet incidenter och slutligen eliminera dem.

Investering i trygghet
Advania har haft supportavtalet i nästan tio år. Från början betraktade man det som en årlig kostnad.

– Men sedan flera år ser vi avtalet som en investering i trygghet, snabb hjälp och stöd vid strategiskt utvecklande av projekt. Genom att lägga ärenden hos Premier Support för att kunna komma vidare i hanteringen av projekt kapar vi kostnader, både för kunderna och oss själva.

Kunderna kan spara stora pengar genom partnerskapet med Advania och Microsoft.

– Hur mycket beror helt på situationen. I ett projekt nyligen sparade en kund vid ett tillfälle ett par hundra tusen kronor genom att använda Premier Support. Problemet var en bugg i serverprogramvaran som orsakade väntetider för slutanvändaren.

De riktigt kritiska situationerna då Advania anlitar supporttjänsten inträffar i praktiken inte så ofta.

– Vi kanske anmäler fem kritiska fall per år, men då gäller det olika kunder. När det händer känns det bra att ha det här stödet.

Kvalitetssäkra it-lösningar
För det mesta använder Advania supporttjänsten när ny teknik ska implementeras hos en kund.

– Det möjliggör en bra och effektiv felsökning, vilket lägger en solid grund för strategiska diskussioner med kunden om hur vi ska fortsätta mot uppsatta mål och lösningar.

Samarbetet med Premier Support ska fortsätta utvecklas.

– Vi inför utbildningar för våra konsulter för att öka deras spetskompetens. Vi ska erbjuda våra kunder möjligheten att kvalitetssäkra sina it-lösningar. Vi ska också ha färdigpaketerade analyser och rapporter för våra kunder med förslag på besparingar, produktbyten och annan utveckling. Allt för att kunderna ska kunna känna sig trygga, säger Peter Bäckman.

Produktion: Appelberg
Journalist: Måns Widman

FÖRETAGSPROFIL: Advania är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Som specialist på teknisk infrastruktur erbjuder Advania ett flexibelt utbud av drifts- och förvaltningstjänster baserat på insourcing och outsourcing. Advania arbetar inom fyra tjänsteområden: Affärs- och it-processer. Integration. Infrastruktur. Sourcing.
Den 2 april 2012 byter Advania namn till Advania.

UPPGIFT: Säkerställa en stabil drift och en effektiv leverans av projekt till sina kunders it-miljö med minimal risk för avbrott.

LÖSNING: Microsoft Services Premier Support.

RESULTAT: Stabil och säker it-drift med en ökande användning av proaktiva supportinsatser i både lösningar och drift.

Kontaktpersoner:
Peter Bäckman, tjänsteområdesansvarig, Advania
Tel: 08-546 71 125
peter.backman@advania.com

Microsoft
Maria Forsström, Service Delivery Manager
Microsoft Services
Tel: 08-752 32 94

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Översikt
Program & tjänster
Microsoft Services

Industri(er)
Other Services

Land
Sweden

Språk
Swedish