Publicerad: 1/4/2012
Visningar: 30
Betygsätt:

Varbergs kommun Skolportal sparar tid, pengar och höjer kvaliteten

När Varbergs kommun ger skoleleverna egna datorer har hela skolans verksamhet utvecklats. En skolportal baserad på Microsoft SharePoint skapar ökad effektivitet och kvalitet i undervisningen.

Inom skolvärlden blir En-till-en en allt vanligare it-modell. Varje elev får då en egen dator även om hårdvaran i sig inte är det viktigaste.

– I det här sammanhanget är datorerna bara en liten bit av kakan. Vi ser dem som en del av ett helt skolutvecklingsprojekt, säger Bo Helmersson som är it-samordnare för skolorna i Varbergs kommun.

Arbeta i olika projekt
En av delarna i modellen är skolportalen som heter Porten. Den lanserades i början av höstterminen 2011 på fem av kommunens skolor med sammanlagt 2 000 elever. Nästa år blir de lika många till. Precis som en riktig skola har Porten lärarrum och klassrum i form av gemensamma arbetsytor. Här kan lärare och elever utbyta information om uppgifter och kommande lektioner, eller arbeta med olika projekt.

Via Porten kommer eleverna åt sina mejl i Live@EDU och egna dokumentmappar. Det går att skapa gemensamma länksamlingar och dokumentmappar som är enkla att hålla aktuella. Kommunikationen blir helt enkelt lättare – och det blir även lärarnas och elevernas väskor. I stället för att skapa ett dokument i datorn, skriva ut det, kopiera upp det till hela klassen och sedan dela ut det på lektionen, så lägger läraren det direkt i klassrummet på Porten.

Sparar pengar – gör miljöinsats
– Vi sparar pengar på kopieringen som redan har gått ner märkbart, samtidigt som vi gör en miljöinsats. Resten av investeringen tar vi hem som en kvalitetsökning, säger Bo Helmersson.

Med En-till-en-modellen och Porten kan alla nå uppgifter eller information när som helst, och nästan var som helst. Det blir färre bortglömda papper och om en lärare eller elev är sjuk går uppgifter och läxor att komma åt ändå. Enligt Bo Helmersson är fördelarna så stora att lärarna spontant bad att få tillgång till Porten redan när den var under utprovning.

– Det finns knappt någon inlärningströskel att tala om. Det räcker med en introduktion sedan är de flesta självgående, konstaterar han.

Bra kombination av två världar
En orsak till det är att Porten, precis som kommunens intranät, är baserad på Microsoft SharePoint. Det var redan från början en känd miljö för lärarna, och för it-personalen som sköter driften av systemet. Porten klarar också av en blandad datormiljö med både Mac och PC i samma system. Gränssnittet är anpassat för de vanligaste webbläsarna.

– Vi kombinerar två tekniska världar och det har fungerat väldigt bra, säger Mikael Wendelius på konsultföretaget Mogul, som utvecklat Porten tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen i Varbergs kommun.

För elevernas del ser han funktionen för inlämning av arbetsuppgifter som en riktig trafikdrivare.

– De kan känna sig trygga med att inlämningen är gjord, samtidigt som lärarna kan se vilka som har lämnat in och när, säger han.

En smidig process
Utvecklingen av Porten började i mars 2011, med lansering den 5 september. Mikael Wendelius ser två viktiga orsaker till att processen gått så smidigt:

– Först och främst fanns det en väldigt bra förstudie med visioner och prioriteringar. Det hade stor betydelse att Barn- och ungdomsförvaltningen tog sig tid för den. Den andra orsaken är att projektet utgick från SharePoints standardfunktionalitet.

Resultatet blev ett scenario uppdelat i etapper där den första är genomförd med en investering på cirka 1,3 miljoner kronor. I och med att den grundläggande arkitekturen och innehållet finns på plats ligger fokus nu på att ta fram värdeskapande och nyttiga funktioner för användarna. Nästa steg handlar om att automatisera ”klassrumsbytena” när eleverna flyttar upp genom årskurserna.

– I ett sådant här system ska man behöva göra så lite som möjligt manuellt, säger Bo Helmersson.

På sikt är det tänkt att Porten ska täcka in hela skolgången från förskola till gymnasium och öppna för föräldrarna.

Produktion: Appelberg
Journalist: Åke Malm


Affärsbehov
Att utveckla arbetet i skolan med IT-modellen En-till-en som bas, där varje elev har en egen dator. 

Lösning
Skolportalen Porten, utvecklad i samarbete med konsultföretaget Mogul. Den bygger på Microsoft SharePoint och gör det möjligt för lärare och elever att samverka med varandra i virtuella lärar- och klassrum. Porten har även länksamlingar, dokumentmappar och funktioner för utdelning och inlämning av arbetsuppgifter. 

Resultat
Portens funktioner för delning av arbetsmaterial har gett en märkbar minskning av kopieringen på papper. Samtidigt har kvaliteten i skolarbetet ökat tack vara att utbyte av information och arbetsmaterial är möjligt även då en lärare eller elev inte kan närvara vid en viss lektion.

Kontaktpersoner
Bo Helmersson, it-samordnare
på Varbergs kommun
Tel: 0705-671864
bo.helmersson@varberg.se

Mikael Wendelius, konsult, Mogul
Tel: 0734 330038
mikael.wendelius@mogul.com

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
ÖversiktFöretagsstorlek
4000 anställda

Företagsinformation
Varbergs kommuns skolverksamhet med elever från förskola till gymnasiet.

Program & tjänster
Microsoft SharePoint Server 2010

Industri(er)
Public Sector

Land
Sweden

Språk
Swedish

Partner
Mogul