Publicerad: 7/2/2011
Visningar: 2
Betygsätt:

Norrbottens läns landsting Supportens hälsokontroller håller landstingets it friskt

Inom sjukvården är en stabil it-drift i högsta grad verksamhetskritisk. Därför använder Norrbottens läns landsting Microsoft Premier Support. Tjänsten hjälper landstinget att lösa problem innan de uppstår, vilket sparar mycket tid och pengar och i slutänden ger en ökad patientsäkerhet.  

Norrbottens län är Sveriges största och nordligaste län. It-verksamheten sköts av drygt 130 medarbetare på Division Länsteknik som finns utspridda på de fem sjukhusen.

– Vi använder Microsofts produkter så mycket att det skulle vara svårt att klara oss utan ett Premier Support-avtal. Vi vet att vi alltid kan få hjälp när det behövs. Därför känner vi oss helt trygga med avtalet, säger Tina Renlund, förvaltningsledare Klient/Server på Division Länsteknik.

Undviker problem genom förebyggande åtgärder
NLL har haft Premier Support-avtal i sju år.

– Tidigare hade vi inte något liknande avtal, säger it-systemansvarige Per-Erik Juuso. Då fick vi reaktivt lösa problemen själva på olika sätt. Sedan vi började med Microsofts support har vi i allt större utsträckning kunnat undvika problem genom förebyggande åtgärder.

Genom avtalet har NLL tillgång till en Technical Account Manager (TAM).

– Varannan månad har vi avstämningsmöten med vår TAM, säger Tina Renlund. Vi går igenom statusrapporten för aktuella supportärenden och tar upp planerade och pågående proaktiva leveranser. Om det dyker upp något problem kan vi alltid få hjälp av vår TAM.

”Vi sparar tid och pengar och ökar patientsäkerheten”
Supporten hjälper NLL med att göra hälsokontroller på olika it-system, såsom Active Directory, Exchange och BizTalk. Kontrollerna utförs av kvalificerade tekniker som fokuserar på förebyggande support.

– För detta använder de en programvara som är anpassad för det system som hälsokontrollen görs på, säger Per-Erik Juuso. De genomför också intervjuer med ett antal av våra medarbetare.

– Resultatet av hälsokontrollen blir en lista med förebyggande åtgärder, säger Tina Renlund. Det här betyder att vi kan vidta åtgärder innan det inträffar incidenter. Vår TAM utser en dedikerad tekniker som hjälper oss med detta.

– Hälsokontrollerna innebär att det blir färre driftstörningar, säger Per-Erik Juuso. Vi sparar tid och pengar, och i slutänden ökar patientsäkerheten.

Tryggare driftsättning och bättre funktionalitet
Supporten hjälper även till vid större uppgraderingar och införande av nya system.

– Vi får hjälp med att undersöka vilket som är det bästa sättet att sätta upp systemet på, säger Tina Renlund. Det säkerställer en tryggare driftsättning och att allt fungerar bra från början.

Genom supporten får NLL även tillgång till utbildningar och workshops som Microsoft håller i.

Mobilitet ger ökad tillgång till it-system
Den stora trenden inför den framtida it-verksamheten på NLL är ökad mobilitet. Även inom vården blir medarbetare mer och mer rörliga samtidigt som de behöver använda systemen.

– Vi måste kunna se till att användaren har tillgång till sina it-system oavsett vilken typ av enhet som används vid anslutning. I dagsläget används smarta telefoner enbart för e-post och kalender. Det kommer säkert förändras. I detta arbete hoppas vi kunna få hjälp av Premier-supporten, säger Per-Erik Juuso.

Av Måns Widman
Produktion AppelbergDen här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
ÖversiktFöretagsstorlek
8000 anställda

Företagsinformation
Norrbottens län är Sveriges största och nordligaste län. Dess yta utgör nästan en fjärdedel av landets totala areal. Norrbottens läns landsting, NLL, har totalt cirka 7 200 anställda. De flesta arbetar inom sjukvården. Denna bedrivs på fem sjukhus och 32 vårdcentraler. It-verksamheten sköts av drygt 130 medarbetare på Division Länsteknik. De finns utspridda på de fem sjukhusen.

Program & tjänster
Premier Support for Enterprise

Industri(er)
Health

Land
Sweden

Språk
Swedish