Publicerad: 7/1/2011
Visningar: 29
Betygsätt:

Stena AB Stena AB rider ut vågorna med Premier Support

Stena har använt Microsoft Premier Support som stöd länge. Tidigare användes den för att lösa problem. Nu används den för att eliminera risker för händelser innan de inträffar. I dag ger Premier Stena rådet att inte investera i teknik, utan i förbättrade processer, roller och arbetssätt.

Stena AB är en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen inom flera områden, såsom färjelinjer, rederiverksamhet, oljeborrning till havs, fastigheter och finans. Moderbolaget heter Stena AB. Stena Sfären har totalt 6 000 it-användare, av vilka Stena Rederi IT hanterar 2 200 användare. De finns på 90 kontor i 15 länder i alla världsdelar. Många av dem är ofta på resande fot och beroende av fjärråtkomst. Hela kärnverksamheten vilar på en stabil it-drift och en väl fungerande it-support.

– Jag har inte varit med om att Microsoft Premier Support misslyckats med att lösa något fall. Det fungerar riktigt bra. Vi går från att ha fått släcka bränder till att förhindra att de uppstår, vilket innebär att vi i hög grad kan fokusera på strategiska frågor, säger Magnus Carling, driftchef på Stena.

– Vi har använt Premier i flera år, fortsätter han. Innan dess var vi utlämnade till oss själva. Vi var tvungna att använda experter på stan och köpa konsulttimmar och hade svårt att få tag i så tekniskt avancerad personal.

Microsoft Premier Support hjälper bland annat Stena att använda katalogtjänsten Active Directory, AD, för dess globala it-miljö. AD innehåller information om vilka resurser som finns i Stenas nätverk, till exempel datorer, skrivare och användare.

– Det är enkelt att göra en fullständig analys av miljön och att allt fungerar som det ska. Det kan gälla till exempel riggar ute i havet och mindre kontor i otillgängliga delar av världen. Vi får ut bra rapporter om resursernas status. De markeras med grönt, gult eller rött. Om det är rött måste åtgärder vidtas.

Sparar pengar på minskad nedtid
Premier inkluderar förslag på förbättringar av it-systemen och proaktiva insatser, allt för att uppnå en så stabil miljö som möjligt.

Det vi främst sparar pengar på är minskad nedtid. En timmes fullständigt avbrott för Stena kostar säkert flera hundra tusen kronor.

En ny utveckling innebär att Stena i allt högre grad inte längre behöver fokusera på tekniska investeringar.

– I stället hjälper Premier oss med våra processer, arbetssätt och roller för att understödja en effektiv drift. Premiers analys visar att ett antal kritiska situationer som uppstått inte var av teknisk karaktär utan beror på otydliga roller när det gäller vem som sköter vad.

En av Premiers tjänster, Roles and Knowledge Management, kan hjälpa till med att sätta klara roller och ta till vara medarbetarnas kompetens.

Fokus på affärsverksamheten
Premier hjälper också Stena med att finna tredjepartsprodukter och ersätta dem med Microsoft-licenser som Stena redan äger.

– Det finns en djungel av programvaror därute med en mängd funktioner som vi inte använder. Nu kanske vi använder 10 procent av alla tillgängliga funktioner, men vi kan höja den andelen till 20 procent.

– I dag pratar vi mycket mer affärer än teknik. Microsoft hjälper oss att fokusera på vad affärsverksamheten behöver. Det är en mycket positiv utveckling, säger Magnus Carling.

Text Måns Widman
Produktion Appelberg


Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
ÖversiktFöretagsstorlek
19000 anställda

Företagsinformation

Stena Sfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB jämte hel- och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Huvudkontoren för samtliga moderbolag är placerade i Göteborg. Stena Sfären har totalt cirka 19 000 anställda. Sfärens totala omsättning uppgick 2009 till 47 miljarder kronor.


Program & tjänster
Premier Support for Enterprise

Industri(er)
  • Architecture, Engineering & Construction
  • Life Sciences, Chemicals; Oil & Gas, Mining
  • Transportation

Land
Sweden

Språk
Swedish