Gäller från 11 juli 2014

Detta tillägg innehåller relevant information som gäller apparna Nokia MixRadio, Nokia Musik och MixRadio. Vissa funktioner som anges nedan kanske enbart är tillgängliga i vissa av apparna.

Din sekretess i MixRadio, Nokia MixRadio och Nokia Musik

I Microsoft Mobiles sekretesspolicy beskrivs hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder våra produkter och tjänster. Dessutom gäller nedanstående information din användning av MixRadio, Nokia MixRadio och Nokia Musik ("tjänsten"). Tjänstens egenskaper kan bero på hur du kommer åt tjänsten. Åtkomst via webbläsare ger en annan uppsättning funktioner än åtkomst via en mobil klient. Olika modeller och versioner av tjänsten kan erbjuda olika funktioner.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in följande informationskategorier:

Kontaktinformation

När du registrerar dig för tjänsten och skapar ett konto samlas kontaktuppgifter som din e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer samt ditt användarnamn och lösenord in.

Teknisk information

När du använder tjänsten kan viss teknisk information automatiskt samlas in av Microsoft Mobile, som vilken typ av mobil enhet du har, unika identifierare för enheten eller nättjänstleverantören, IP-adress, tidszon, tekniska uppgifter om din klient, ditt språk och din region, uppgifter om start av programmet samt antal och typ av kompatibla mobila enheter som du har anslutit eller angett. Se vår cookie-policy för information om hur vi använder cookies.

Uppgifter om kredit- eller betalkort

Om du väljer att göra ett inköp med kontokort eller annat kort måste du ange kortuppgifterna till Microsoft Mobile. Kortuppgifterna är inte anslutna till ditt konto såvida du inte vill att de ska vara det. I detta fall lagras kortuppgifterna av en betalningstjänst och ansluts till ditt konto, och kan användas för fler transaktioner med kontot. Tjänsten kan låta dig lägga till kredit till ditt konto eller köpa ett premiumabonnemang som ger dig utökade funktioner i tjänsten.

Dina transaktioner

Vi registrerar dina transaktioner med oss, som din registrering för tjänsten och ditt inköp samt nedladdningsaktiviteter som genomförts inom tjänsten. Exempelvis registrerar vi vilken produkt som du har laddat ned, datum och tid för nedladdningen, information om vilket innehållsområde som spåret köpts från, antalet direktuppspelningar eller förhandsspelningar som du lyssnat på, betalningsbelopp och betalningsmetod (om tillämpligt) samt din e-postadress för mottagandet (om den är tillgänglig). Vi registrerar också alla kommentarer, bedömningar och recensioner som du har gett om innehåll.

Musiklyssnande och andra användningsdata

Personlig profil: Tjänsten gör att du kan skapa en personlig profil baserad på den musik du lyssnar på. Profilen används för att anpassa din upplevelse så att den matchar din preferenser, exempelvis för att göra rekommendationer eller ge dig information om dina favoritartister. Profilen består av data om ditt musiklyssnande. Detta inkluderar de låtar du har lagrat på din enhet, de låtar du lyssnar på, samt de du hoppar över, gillar eller ogillar och favoriter som du anger. Dina musiklyssningsdata kommer också att samlas in även när spelaren är igång i bakgrunden.

Om du har loggat in på ditt konto medan du lyssnar på musik kommer din musiklyssnarprofil att knytas till ditt konto och vara aktiv så länge du inte säger upp ditt konto. När du avslutar ditt konto kommer även musiklyssnarprofilen att tas bort. Beroende på version och typ av enhet som du använder och vilken version av programvaran som du har installerat kan du eventuellt inaktivera insamling av ytterligare information om din profil via programinställningar.

Rekommendationer: Tjänsten kan ge dig rekommendationer om artister eller låtar du kanske gillar. Dessa rekommendationer är baserade på ditt musiklyssnarbeteende och tecken på gillande och ogillande av en viss låt eller artist. Om du har skapat en personlig profil och aktiverat pushmeddelanden kan rekommendationer ges till dig som pushmeddelanden.

Rapportering till licensinnehavare: I syfte att rapportera musikkonsumtionen till licensinnehavarna samlar vi in både online och offline radiouppspelningar, överhoppningar och andra händelser som är relaterade till uppspelningssessioner. Informationen bearbetas på ett avidentifierat sätt för att tillhandahålla ackumulerade lyssningsrapporter till musikinnehållets licensinnehavare. Informationen samlas in oavsett om du väljer att skapa en personlig profil eller delta i produktförbättringsprogrammet.

Produktförbättringsprogrammet hjälper oss att förbättra våra produkter, vilket beskrivs närmare i sekretesstilläggen. Du kan välja att stänga av förbättringsprogrammet, antingen via program- eller telefoninställningarna, beroende på telefonmodell och programvaruversion.

Platsdata

Din plats kan användas för att ge dig information om närliggande händelser och göra din musiklyssnarprofil platsberoende. Om du inte vill att det ska hända stänger du av platstjänsterna för programmet via antingen program- eller telefoninställningarna.

Dina alternativ

Utöver de alternativ som definieras i Microsofts sekretesspolicy kan du avaktivera insamlingen av statistiska uppgifter för produktförbättring genom inställningar antingen i appen eller telefonen, beroende på telefonmodell och appversion.
Beroende på vilken typ av enhet du använder och vilken version av programvaran som du har installerat kan du eventuellt aktivera och inaktivera insamling av musiklyssningsdata och användardata via programinställningar. Eftersom din musiklyssnarprofil kan vara associerad med ditt konto bör du också tänka på att om du inte har inaktiverat musiklyssningsdata och är inloggad på ditt konto samtidigt kommer dina musiklyssningsdata att vara kopplade till ditt konto.
Beroende på vilken typ av enhet du använder och vilken version av programmet du har installerat kan programmet samla in och använda platsdata. Om så är fallet har du alltid möjlighet att inaktivera platsinsamling och användning av denna, antingen från programmets eller enhetens inställningar.
Du kan inte välja bort insamlingen av ackumulerad, avidentifierad information som har som syfte att skapa rapporter till licensinnehavarna.

Annan viktig information

Du kan kontakta oss via vår kundtjänst eller på följande adress:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.