Din sekretess i MixRadio

När försäljningen av tjänsten MixRadio till LINE Corporation har slutförts övertar LINE ansvaret för MixRadio-kundernas personuppgifter. Microsoft-kundinformation som inte rör MixRadio kvarstår hos Microsoft. Microsoft kommer att fortsätta att hantera de av dina personuppgifter som rör övriga produkter och tjänster från Microsoft. Ytterligare information om övergången till LINE finns här Frågor och svar.

Du kan skicka övriga frågor om sekretessaspekterna på Microsofts försäljning av MixRadio till LINE Corporation till:

LINE CORPORATION 20-22 BEDFORD ROW, LONDON, UNITED KINGDOM, WC1R 4JS
eller
Microsoft Mobile Oy, c/o Privacy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland

www.mixradiomusic.com/privacy

www.mixradiomusic.com/service-terms

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

Tillbaka till början