Logga in

Din sekretess i Produktförbättringsprogram och Net Promoter Score

Februari 2015

Microsoft Mobile Oy (”Microsoft Mobile”) Sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter hanteras i samband med respektive produkter och tjänster. Genom att gå med i Produktförbättringsprogrammet ger du Microsoft Mobile tillgång till viktig information angående användningen av dina produkter, så att vi kan förbättra dem. Vi kan också komma att använda informationen för att anpassa innehåll just för dig.

Microsoft Mobile är registeransvarigt för Programmet.

Vilken typ av information samlar vi in?

Programmet samlar in följande information om din enhet, dina program och dina tjänster i enheten. Det kan även gälla för program som tillhandahålls av andra än Microsoft Mobile samt för Microsoft Mobile-program på tredje parts enhetsplattformar.

Enhet, program och tjänstanvändning. Detta inkluderar enhetsrelaterade data som enhetsmodell, operatör, land, unik identifierare för enheten i samband med en särskild händelse, till exempel start- och stopphändelser, menyer som används, funktioner som väljs eller standardvärden som ändras. System- eller enhetsstatusrelaterad information kan också samlas in, till exempel batterinivå och om ett tillbehör, till exempel ett headset, kopplas in.

Feldiagnostik. Detta inkluderar information om felsituationer, till exempel vilka åtgärder som ledde till felet. Innehåll såsom e-postmeddelanden, sms, dokument, anteckningar, sökinnehåll, innehåll i mediafiler, platsdata eller liknande kommer dock inte att samlas in av Programmet.

Feedback. Här ingår information som till exempel vilket betyg eller annat omdöme du ger och övrig feedback som du ger oss.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Förbättringar av produkter och tjänster

Den insamlade informationen hjälper oss att fokusera våra förbättringsförsök på sådant som är mest relevant för våra kunder, och som hjälper till att undvika felsituationer i framtiden. I dessa syften kan Microsoft Mobile kombinera information som har samlats in av Programmet med andra data som Microsoft Mobile kan ha, till exempel data som har samlats in från Microsofts övriga förbättringsprogram.

Anpassning

Den insamlade informationen hjälper parterna att ge dig en mer anpassad upplevelse. För att uppmärksamma funktioner och tjänster som du kan vara intresserad av, och om du prenumererar på marknadskommunikation, kan Microsoft Mobile kombinera information som har samlats in av Programmet med andra data som Microsoft Mobile har för att anpassa marknadsmeddelandena till dig.
Observera att Microsoft Mobile enbart kombinerar data som har samlats in av Programmet med andra data som Microsoft Mobile har som gäller dess egna produkter och tjänster.

Hur samlar vi in informationen?

Programmet använder programvara som är inbyggd i enheten samt program och tjänster i enheten för att samla in och skicka information till Microsoft Mobile. Informationen skickas endast när det finns en aktiv anslutning till internet och den komprimeras så att den innehåller endast några få kilobyte per instans.

Vilka rutiner har vi för informationsdelning?

Vi delar inte informationen som samlats in av Programmet med oberoende tredje parter, såvida inte annat beskrivs i våra sekretesspolicier. Information som har samlats in av en viss tredjepartsapplikation kan dock delas med leverantören av denna applikation i en ackumulerad, icke identifierbar form.

Vilka garantier finns?

Informationen som lagras i enheten av Programmet är skyddad mot obehörig åtkomst och användning. Programmet använder säkra protokoll för att skicka information från enheten till våra servrar. När informationen skickas, raderas den samtidigt från enhetens lagring. Om du lämnar Programmet, kommer Programmet inte längre att samla in information. Den ännu inte skickade informationen som samlades in innan du lämnade Programmet kommer dock att skickas tillsammans med din avslutningsinstruktion.

Dina alternativ

Ditt deltagande i Programmet är frivilligt. Du kan när som helst välja att inaktivera och aktivera Programmet via enhetens, programmets eller tjänstens inställningar. Du kan finna detta alternativ i programmets meny eller i den centrala menyn för enhetens inställningar. Alternativet kallas ”Produkförbättringsprogram”.

Om du vill utnyttja dina sekretessrättigheter som gäller Programmet kontaktar du Microsoft Mobile så hanteras din begäran enligt lag och de sekretesspolicies som gäller för Programmet.

Övrig information

Du kan kontakta Microsoft Mobile via kundtjänsten eller på följande adress:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.