Gäller från 25.04.2014

Din sekretess i Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score

Nokia Corporation (”Nokia”) UNSATISFIED LINK, NO ITEM CORRESPONDING TO coremedia:///cap/content/3306180 IN GLOBAL MASTER och Microsoft Mobile Oy (”Microsoft Mobile”) sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter bearbetas i samband med parternas respektive produkter och tjänster. Dessutom gäller följande för ditt deltagande i Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score i både Nokias och Microsoft Mobiles produkter och tjänster (gemensamt kallade ”Programmet”). ”Vi”, ”oss” och ”vår/våra” refererar till Nokia och Microsoft Mobile.

Genom att gå med i Programmet ger du Nokia Microsoft Mobile tillgång till viktig information angående användningen av dina produkter, så att vi kan förbättra dem. Vi kan också komma att använda informationen för att anpassa innehåll just för dig.

Både Nokia och Microsoft Mobile är oberoende registeransvariga för Programmet.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vissa program och tjänster från både Nokia och Microsoft Mobile använder Programmet.

Programmet samlar in följande information om din enhet, dina program och tjänster i enheten. Det kan även gälla för program som tillhandahålla av andra än Nokia och Microsoft Mobile samt för Nokia- och Microsoft Mobile-program på tredje parts enhetsplattformar.

Enhet, program och tjänstanvändning

Detta inkluderar t ex enhetsmodell, operatör, land, unik identifierare av enheten i samband med en särskild händelse, t ex start- och stopphändelser, menyer som används, funktioner som väljs eller standardvärden som ändras. System- eller enhetsstatusrelaterad information kan också samlas in, t ex batterinivå och om ett tillbehör, t ex ett headset, kopplas in.

Feldiagnostik

Detta inkluderar information om felsituationer, t ex vilka åtgärder som ledde till felet.

Innehåll såsom e-postmeddelanden, SMS, dokument, anteckningar, sökinnehåll, innehåll i mediafiler, platsdata eller liknande kommer dock inte att samlas in av Programmet.

Feedback

Här ingår information som t ex vilket betyg eller annat omdöme du ger och övrig feedback som du ger oss.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Förbättringar av produkter och tjänster

Den insamlade informationen hjälper oss att fokusera våra förbättringsförsök på sådant som är mest relevant för våra kunder, och som hjälper till att undvika felsituationer i framtiden. I dessa syften kan varje part kombinera information som samlats in av Programmet med andra data som vi kan ha, t ex ditt Nokia-konto.

Anpassning

Den insamlade informationen hjälper parterna att ge dig en mer anpassad upplevelse. För att uppmärksamma funktioner och tjänster som du kan vara intresserad av, och om du prenumererar på marknadskommunikation, kan varje part kombinera information som har samlats in av Programmet med andra data som vi har, till exempel ditt Nokia-konto, för att anpassa marknadsmeddelandena till dig.

Observera att en part enbart kombinerar data som har samlats in av Programmet med andra data som parten har som gäller dess egna produkter och tjänster. Med andra ord kombinerar Nokia information med andra data som gäller Nokia-tjänster och Microsoft Mobile gör detsamma med data som gäller Microsoft Mobile-tjänster.

Hur samlar vi in informationen?

Programmet använder programvara som är inbyggd i enheten, program och tjänster i enheten för att samla in och skicka information till Nokia och Microsoft Mobile. Informationen skickas endast när det finns en aktiv anslutning till internet och den komprimeras så att den innehåller endast några få kilobyte per instans.

Vilka rutiner har vi för informationsdelning?

Vi delar inte informationen som samlats in av Programmet med oberoende tredje parter, såvida inte annat förklaras i våra sekretesspolicier. Information som samlats in av en viss tredjepartsapplikation kan dock delas med leverantören av denna applikation i en ackumulerad, icke identifierbar form.

Vilka garantier finns?

Informationen som lagras i enheten av Programmet är skyddad mot obehörig åtkomst och användning. Programmet använder säkra protokoll för att skicka information från enheten till våra servrar. När informationen skickas, raderas den samtidigt från enhetens lagring. Om du lämnar Programmet, kommer Programmet inte längre att samla information. Den ännu inte skickade informationen som samlades in innan du lämnade Programmet, kommer dock att skickas tillsammans med din avslutningsinstruktion.

Dina val

Ditt deltagande i Programmet är frivilligt. Du kan när som helst välja att inaktivera och aktivera Programmet via enhetens, programmets eller tjänstens inställningar. Du kan finna detta alternativ i programmets meny eller i den centrala menyn för enhetens inställningar. Alternativet heter ”Nokias förbättringsprogram” eller ”Förbättringsprogram”.

Om du vill utnyttja dina sekretessrättigheter som gäller Programmet kontaktar du Microsoft Mobile eller Nokia så hanteras din begäran enligt lag och de sekretesspolicies som gäller för Programmet.

Övrig information

Du kan kontakta Nokia på följande adress:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Du kan kontakta Microsoft Mobile via kundtjänsten eller på följande adress:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

Tillbaka till början