Information om försäljning av Nokias enheter och tjänster 2014

Sedan försäljningen av Nokias företag Devices & Services till Microsoft blivit klar under våren 2014, tog Microsoft på sig ansvaret för personuppgifter om det företagets kunder. Om du vill veta mer om hur data bearbetas kan du ta en titt på Microsofts sekretesspolicy. Denna programförklaring omfattar även bearbetning av data för Microsofts telefoner och tillhörande tjänster.

För Microsoft-kontor i ditt land eller region hänvisas till http://www.microsoft.com/worldwide/. Vid frågor om sekretess eller till Microsofts sekretesschef, får vi be dig kontakta oss genom att använda vårt webbformulär. Vi svarar på frågor inom 30 dagar.

Samtidigt har Nokia också, i slutet av 2015, avslutat försäljningen av kart- och lokaliseringsföretaget HERE till ett konsortium av ledande bilföretag. Nokia behåller de företag som inte ingår i företagen Devices & Services eller HERE. Nokia fortsätter att ansvara för de av dina personuppgifter som är relaterade till Nikes produkter och tjänster. Om du önskar kontakta Nokia angående dina personuppgifter kan du göra det genom att använda adressen: Nokia Corporation, c/o Privacy, Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland.

Din användning av enheter och tjänster regleras antingen av Microsofts sekretesspolicy , Nokia sekretesspolicy eller av Heres sekretesspolicy och servicevillkor , beroende på vilket företag som tillhandahåller enheten eller tjänsten i fråga.