Telefonen känner inte igen mitt SIM-kort

  1. Starta om telefonen. 
  2. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
  3. Använd inte SIM-kortadaptrar eller SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-hållaren. Kontakta din operatör om du behöver ett SIM-kort med en annan storlek.
  4. Försök med ditt SIM-kort i en annan telefon eller ett annat SIM-kort i din telefon, om möjligt.
  5. Telefonen kan vara SIM-låst, och då går det inte att använda ett SIM-kort från en annan nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör för att bekräfta om telefonen är låst. De kan tillhandahålla upplåsningskoden och instruktionerna om hur du använder den.