Jag kan inte få en mobil nätverkssignal på min Lumia-telefonen

1. Starta om din telefon och se till att din telefon inte är i Flygplansläge.

2. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning. Om du hela tiden upplever att den mobila signalstyrkan är låg på ett visst ställe kan det hända att täckningen är dålig där. Med Netradar kan du se mobiloperatörers täckningskartor. Kartorna finns på www.netradar.org.

3. Ändra nätverksläget till automatisk. Välj Inställningar > mobilnät+SIM och tryck på SIM-inställningar. Öppna en lista och välj automatisk under Val av nätverk.

4. Ta tillfälligt bort eventuella extra höljen eller skal från telefonen för att kontrollera om de påverkar signalstyrkan.

5. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt. Prova ditt SIM-kort på en annan telefon och/eller prova ett annat SIM-kort med din telefon, om det är möjligt.

  • Obs! Använd inte SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-platsen. Kontakta din operatör för att beställa ett nytt SIM-kort om ett vanligt SIM-kort har klippts ned till ett mindre format.