Min Lumia-pekskärm svarar inte eller svarar på fel sätt

1. Ta bort all skyddande film eller tejp från skärmen för att se om det hindrar att pekskärmen fungerar. Skärmen förblir svart om något objekt finns längst upp på skärmen.

2. Rengör skärmen med en mjuk, ren och torr trasa.

3. Starta om telefonen. Tryck och håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i 10–15 sekunder. Släpp så startas telefonen om.

4. Justera pekkänsligheten och se om det hjälper. Tryck på Inställningar > pekläge > Pekkänslighet (alla telefoner har inte den här funktionen).

Obs! Se till att du inte råkar vidröra skärmens kanter när du håller telefonen, eftersom detta kan medföra felaktiga eller oavsiktliga vidröringar.