Min Lumia fungerar inte eller svarar inte som den ska

Prova dessa lösningar om din telefon till exempel slumpvis startas om, hänger sig eller inte går att starta, om en app kraschar eller om du har problem med ljudet, eller om skärmen är tom:

1. Ladda din telefon

Ladda telefonen i minst 20 minuter.

2. Starta om telefonen.

Tryck och håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i 10–15 sekunder. Släpp så startar telefonen om. Efter åtgärden kanske du måste ställa in datum och tid på telefonen.

Om problemet kvarstår, återställ telefonen enligt anvisningarna nedan.

3. Återställ telefonen.

Viktigt!

  • I och med detta raderas allt personligt innehåll på telefonen och den återställs till fabriksinställningarna.
  • Innan du fortsätter med återställningen, se till att telefonens batterinivå är över 50%. Gå till Inställningar > batterisparfunktion för att kontrollera batterinivån. Om du inte kan se den eller om nivån är för låg, ladda telefonen i minst 20 minuter.

Återställ telefonen genom att använda det inbyggda alternativet i telefoninställningarna. Välj Inställningar > Om > Återställ telefonen.

Om du inte kan komma åt telefoninställningarna, följ anvisningarna nedan:

a. Koppla ur laddaren. Tryck och håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar och tryck sedan omedelbart på och håll ned volymsänkningsknappen tills ett utropstecken (!) visas på skärmen. Släpp volymsänkningsknappen.

b. Tryck sedan på volym- och strömknapparna i följande ordning: volym upp, volym ned, strömknapp och volym ned.

c. Vänta tills din telefon har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i upp till 5 minuter, sedan blir skärmen blank i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.

d. Gå genom den inledande telefonkonfigurationen. Kontrollera att korrekt datum och tid visas på telefonen (Inställningar > datum+tid).