1. Starta om telefonen med SIM-kortet isatt och försök att skicka ett MMS igen (telefonen laddar inställningarna från SIM-kortet).

2. Stäng tillfälligt av Wi-Fi-nätverket (Inställningar > WiFi).

3. Kontrollera din mobildataanslutning. Starta Internet Explorer på telefonen och ange en webbadress i adressraden.

4. Försök att söka online efter Internet APN-inställningarna för din mobiloperatör om du kan ansluta till internet men inte kan skicka MMS. Välj ett av följande alternativ för att lägga till dina inställningar manuellt:

  • Gå till Inställningar > mobil+SIM > SIM-inställningar > SIM och tryck på lägg till MMS APN.
  • Gå till Inställningar > kopplingspunkt och tryck på +.

Obs! Om du har Multi-SIM (två SIM-kort med samma mobiltelefonnummer) ska du tänka på att MMS bara kan tas emot på det SIM-kort som angetts som ”primärt”.

Tips! Skicka ett MMS till ditt eget mobiltelefonnummer. På så sätt testar du funktionerna för att skicka och ta emot på en gång.