Jag kan inte skicka eller ta emot MMS på min Lumia-telefon

Starta om telefonen med SIM-kortet isatt och försök att skicka ett MMS igen (telefonen laddar inställningarna från SIM-kortet).

  • Tips! Skicka ett MMS till ditt eget mobiltelefonnummer. På så sätt testar du funktionerna för att skicka och ta emot på en gång.
  • Viktigt! MMS kräver dataanslutningar, speciellt en mobildata.
  • Obs! Om du har Multi-SIM (två SIM-kort med samma mobiltelefonnummer) ska du tänka på att MMS bara kan tas emot på det SIM-kort som angetts som ”primärt”.

Om du kan ansluta till internet men du kan inte skicka MMS-meddelanden 

  1. Prova att söka online för att hitta MMS APN-inställningarna för din mobila operatör. Välj ett av följande alternativ för att lägga till dina inställningar manuellt:
  • Alternativ 1 – Gå till Inställningar > åtkomstpunkt och tryck på +.
  • Alternativ 2 – Gå till Inställningar > mobil+SIM > SIM-inställningar > SIM och tryck på lägg till MMS APN.

Om du inte kan ansluta till internet med en mobildataanslutning

  1. Aktivera mobildataanslutningen på telefonen. Gå till Inställningar > mobil+SIM (mobilt) och ändra Dataanslutning till .
  2. Kontrollera att din dataroaming är aktiverad när du inte är i ditt hemnätverk. Gå till Inställningar > mobil+SIM (mobilt) och välj alternativ för dataroaming.
  3. Se till att du inte har uppnått din datagräns. Från startsidan, svep åt vänster till applistan och starta appen Data Sense. Ändra Begränsa dataförbrukning i bakgrunden och/eller Begränsa dataförbrukning i bakgrunden vid roaming till Av.
  4. Kontrollera hos din mobiloperatör att du har ett aktivt mobildataabonnemang (internetåtkomst) i ditt SIM-kort.