Jag har glömt lösenordet för min Lumia-telefon

Återställ telefonen.

Viktigt! Om du återställer telefonen raderas allt personligt innehåll, inklusive program, och telefonen återställs till fabriksinställningar.

1. Kontrollera att telefonen har tillräckligt med batteri, ladda telefonen i minst 20 minuter.

2. Stäng av telefonen och koppla från laddaren.

3. Tryck och håll ned volymsänkningsknappen och anslut laddaren. Ett utropstecken (!) visas på skärmen.

4. Tryck på knapparna i följande ordning: volym upp, volym ned, strömknapp och volym ned.

Lumia 950 XL-användare: Observera att de fysiska knappkombinationerna varierar något jämfört med andra Lumia-telefoner.

5. Vänta tills din telefon har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i 5 minuter, sedan blir skärmen tom i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.

6. Gå igenom den inledande telefonkonfigurationen, om datum och tid visas, se till att värdena är korrekta.

7. Koppla bort laddaren.