Hur öppnar jag och ändrar inställningarna för programinstallation på min Nokia-enhet?

Beroende på vilken enhet du har väljer du:

 • Meny > Program > Progr. hant. > Alternativ > Inställningar (t.ex. N85, N86, N95, N96)
 • Meny > Program > Installerat > Progr. hant. > Alternativ > Inställningar (t.ex. 6730c)
 • Meny > Verktyg > Progr. hant. > Alternativ > Inställningar (t.ex. E50, N76, N80)
 • Meny > Installerat > Progr. hant. > Alternativ > Inställningar (t.ex. E51, E66, E71, E90)
 • Meny > Kontrollpanelen > Progr. hant. > Alternativ > Inställningar (t.ex. E52, E72, E75, )
 • Meny > Kontrollpanelen > Inställningar > Program > Progr. hant (t.ex. X5-01, E5-00)
 • Meny > Inställningar > Progr. hant. > Installationsinställningar (t.ex. 5800xm, N97, 5230, 5233, X6-00, N8-00, E7-00, X7-00)
 • Meny > Inställningar > Datahanteraren > Progr. hant. > Alternativ > Inställningar (t.ex. 5730xm)
 • Meny > Inställningar > Inställningar > Program > Progr. hant. (t.ex. 6700 Slide, C5-00)
 • Meny > Inställningar > Programhanterare > Installationsinställningar (t.ex. T7-00, 801T)

Ange följande inställningar för programinstallationer:

 • Progr.inst.: Ange om programvaran Symbian ska kunna installeras utan verifierad digital signatur.
 • Kontrollera onlinecertifikat: Ange att onlinecertifikaten ska kontrolleras innan du installerar ett program.
 • Standardwebbadress: Ange de standardadresser som används när du kontrollerar certifikat online.

För vissa Java-program kan krävas att ett meddelande skickas eller en nätverksanslutning görs till en viss kopplingspunkt när extra data eller komponenter ska hämtas. Bläddra till ett program i huvudvyn Progr. hant. och välj Alternativ > Öppna om du vill ändra inställningarna för det specifika programmet.