Om du använder kameran (inbyggd app) kan du snabbt ta bilder genom att trycka på kameraknappen även om telefonen är låst. Gör så här om du vill inaktivera den här funktionen:

  1. Svep åt vänster på Startskärmen och välj Inställningar.
  2. Svep åt vänster till Program > Foton+kamera (bilder+kamera) från inställningarna.
  3. Aktivera Förhindra att kameran startas av misstag när telefonen är låst