Min Lumia (Windows Phone 7) fungerar inte eller svarar inte som den ska

Prova dessa lösningar om din telefon till exempel hänger sig eller inte går att starta, om en app kraschar eller om du har problem med ljudet, eller om skärmen är blank.

1. Starta om telefonen.

Det här återställer inte ditt Microsoft-konto (Windows Live) eller tar bort några personliga data.

  1. Slå på telefonen om det går och koppla ur laddaren.
  2. Tryck och håll ned strömknappen och volym ned samtidigt tills du känner att telefonen vibrerar. Släpp så startas telefonen om. 

2. Återställ telefonen.

Varning: I och med detta raderas allt personligt innehåll på telefonen och den återställs till fabriksinställningarna.

  1. Se till att laddaren är frånkopplad och stäng av telefonen.
  2. Håll ned knapparna volym ned och kamera.
  3. Tryck och håll ned strömknappen.
  4. När telefonen vibrerar, släpp strömknappen men fortsätt hålla ned knapparna volym ned och kamera tills telefonen startar om.