Nokia Lumia 800 - Telefonen har skadats fysiskt

Om du har någon anledning att misstänka att de inre komponenterna i telefonen, inklusive batteriet, har skadats eller blivit våta ska du sluta använda telefonen. Observera att vätskeskador och fysiska skador inte täcks av garantin. Se den begränsade garantin för ytterligare information.