När du sammanfogar bilder så vrids oftast bilderna något för att tillåta att objekt passar bättre in i den slutgiltiga bilden. Dessa vridningar orsakar ofta att raka linjer böjer sig.