Vad kan jag göra med appen Lumia Video Trimmer på min Lumia-telefon?

Du kan använda Lumia Video Trimmer till att beskära videoklipp som du spelat in med din Lumia-enhet genom att välja start- och slutpunkter för klippet.

Välj start- och slutpunkt för ett videoklipp genom att dra start- och slutindikatorerna under videoförhandsgranskningen.

Tryck på spela upp-ikonen för att förhandsgranska resultatet.

När du har beskurit och sparat ett videoklipp sparas det i albumet Kamerabilder som du kommer åt via programmet Foton.