Min Lumia fastnar på de snurrande kugghjulen, hur får jag den att sluta med det?

1. Anslut laddaren och ladda telefonen i minst 60 minuter.

2. Om telefonen inte kan läsa in startskärmen återställer du telefonen enligt nedan.

Viktigt! I och med detta raderas allt personligt innehåll på telefonen och den återställs till fabriksinställningarna.

a. Koppla från laddaren. Tryck och håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar.

b.När telefonen vibrerar (om telefonen är avstängd sätter du på den) håller du ned volymsänkningsknappen tills telefonen visar ett utropstecken (!) på skärmen. Släpp volymsänkningsknappen.

c. Tryck sedan på volym- och strömknapparna i följande ordning: volym upp, volym ned, strömknapp och volym ned.

d. Vänta tills din telefon har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i upp till 5 minuter, sedan blir skärmen tom i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.

e. Gå genom den inledande telefonkonfigurationen. Om datum och tid visas, kontrollera att värdena är korrekta.