1. Kontrollera att du har datum och tid som korrekt inställd i telefonen.
  2. Kontrollera om det finns nya program för telefonen.
  3. Kontrollera internetanslutningen: Öppna webbläsare och kontrollera om du kan komma åt din e-post genom att ange webmail-adressen i ditt webbläsarfält.
  4. Prova att använda Wi-Fi i stället för mobildata. Detta för att undvika roaming eller utgående (SMTP) begränsningar för e-postservern.
  5. Se till att din e-postmeddelandeinkorg inte är full. Flytta meddelanden från inkorgen till någon annan mapp. Detta sker också för att kontrollera om det finns korrupt e-post som orsakar synkroniseringsproblem.
  6. Ändra dina e-postsynkinställningar, som anger i dagar hur gamla objekt ska hämtas på servern. Detta kan lösa problemet med att du inte ser äldre e-postobjekt på telefonen.

Föregående åtgärder löser oftast problemet. Om det inte hjälper kan du behöva kontakta tjänstleverantören eller jämföra inställningar med en annan telefon för att se om inställningar är korrekta.