Garantivillkoren beror på vilken enhet du har och i vilket land den har köpts. Garantivillkoren finns i användarhandboken som medföljde produktpaketet. Du kan också gå till supportsidan på din lokala Nokia-webbplats.