Starta om telefonen.

Försök minimera antalet program och funktioner som du använder vid ett och samma tillfälle.

I de flesta fall är det normalt att telefonen blir varm, till exempel när du använder flera prestandakrävande appar på en gång, lyssnar på musik under en längre tid eller när telefonen laddas.

Telefonen uppfyller producentens höga säkerhetskrav samt internationell standard för säkerhet (IEC 60950-1) och landsspecifika krav.

För att undvika att bli för varm och för att skydda sig själv kan telefonen sakta ned sig själv automatiskt, stänga appar och, om det blir nödvändigt, stänga av sig.