Min telefon laddar inte

Batteriindikatorn visas inte på skärmen

  1. Ladda telefonen i minst 20 minuter med telefonens väggladdare.
  2. Försök sedan att sätta på telefonen igen.
  • Obs! Det tar lägre tid att ladda via USB och en dator.

Batteriladdning är instabil

  1. Kontrollera att laddaren fungerar genom att ladda med en annan kompatibel telefon.
  2. Starta om telefonen. Tryck och dra i laddarkontakten försiktigt med dina fingrar om det inte hjälper. Kontrollera laddarkontakten efter damm eller smuts om det hjälper.

Batteriet töms snabbt

  • Batteriet kan börja bli slitet och behöva bytas ut.