Jag har glömt min PIN- eller PUK-kod

Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt koderna eller inte känner till dem.