Först, testa några enkla knep

Pröva de här enkla stegen innan du skickar din telefon på reparation. De kan fixa problemet och spara tid och besvär.


easyfix1 Enkelt knep 1: Starta om telefonen

Stäng av telefonen och ta ut batteriet. Vänta några sekunder, sätt in batteriet igen och starta telefonen.easyfix2 Enkelt knep 2: Ladda telefonen

Ladda batteriet
1. Koppla in laddaren i ett vägguttag.

2. Anslut laddaren till telefonen.

3. När telefonen visar att den är fulladdad kopplar du bort laddaren, först från telefonen och sedan från vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan du kan ringa samtal.

Om batteriet inte har använts på länge kan du först behöva ansluta laddaren, koppla loss den och sedan ansluta den igen för att påbörja laddningen.


easyfix3 Enkelt knep 3: Återställ fabriksinställningarna

Återställ de ursprungliga inställningarna: Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa några inställningar till de ursprungliga värdena. Det påverkar inte dokument eller filer som finns lagrade i telefonen, men vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopiering innan du återställer fabriksinställningarna. Se anvisningarna i användarhandboken.

1. Avsluta alla samtal och anslutningar.

2. Välj: Meny > Inställningar och Återställ fabriksinst. > Återst. end. inst.

3. Skriv säkerhetskoden.

När de ursprungliga inställningarna återställts slås telefonen av, och sedan på igen. Det kan ta längre tid än vanligt.

Programuppdatering

Ofta är en programuppdatering precis det du behöver för att telefonen ska fungera bra igen.

Se hur du uppdaterar programvaran

Kontakta support

Kontakta support

Kontakta oss genom att välja önskat kontaktalternativ.

Kontakta support