Bill Clinton verkar för bättre hälso- och sjukvård med hjälp av it

Bill Clinton

På den årliga konferensen HIMMS 2013, med över 100 svenskar i publiken, berörde den förre amerikanske presidenten Bill Clinton allt från social orättvisa och skyhöga hälso- och sjukvårdskostnader till global uppvärmning och levnadsvillkor. Men framför allt talade han om vikten av it inom hälso-och sjukvården, något som bidrar till bättre kvalitet och lägre kostnader.

Bill Clinton grundade 2005 Clinton Global Initiative, en plattform för ledare och innovatörer att belysa och diskutera globala problem. Den före detta presidenten är extra engagerad i hälso- och sjukvård och har många förslag på förbättringar med hjälp av it.

Under sitt föredrag på HIMMS tog han upp en mängd problem som orsakas av gamla trubbiga it-system, eller ”häst och vagn-system” som han uttryckte sig. På ett vanligt kontor är en fungerande och tillförlitlig it-miljö en förutsättning för att kunna arbeta, men på ett sjukhus kan det vara skillnaden mellan liv och död, menar Clinton.

I publiken satt några av de skarpaste hjärnorna inom it-system och Bill Clinton utmanade dem att samarbeta för att nå effektivare lösningar. De flesta länder har en åldrande population som kommer ställa stora krav på framtidens it inom hälso- och sjukvård och i många länders sjukvård finns inte pengar för att skaffa och drifta några it-system över huvud taget.

Ett initiativ som Clinton hyllade är det amerikanska kollaborativa projektet Blue Button. Projektet samlar information om amerikanernas hälsa, som varje individ kan ta del av på ett enkelt sätt.

Men alla problem kan och behöver inte lösas med it, passade Clinton på att påpeka. En sund livsstil och koll på dieten håller nere andelen som behöver vårdhjälp.