Kinect rehabiliterar patienter med Parkinsons sjukdom

Kinect rehabiliterar patienter med Parkinsons sjukdom

Microsofts Kinect har fått de mest inbitna tv-spelsfantasterna att resa sig från soffan och röra på sig. Men användningsområdena är fler, i ett nytt projekt på Karolinska Universitetssjukhuset (KU) utvecklas koncept med Kinect för uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom.

Karolinska universitetssjukhuset arbetar sedan tidigare med att utvalda patienter vårdas i hemmiljö med hjälp av telemedicinsk hemtitrering, där läkare kommunicerar med patienter i hemmet med videokommunikationsteknik i 100 000 kronors-klassen. Den lösningen är kostsam och begränsad till ett fåtal patienter och KU startade därför ett parallellt projekt tillsammans med it-leverantören Softronic och med hjälp av teknik från Microsofts kamerastyrda spelkontroll Kinect.

- Vi tyckte att man borde kunna använda Kinect för att uppnå liknande resultat till en mindre kostnad samtidigt som Kinecten ger ökade möjligheter till rörelsetolkning, säger Anna Thörnlund, projektledare på Softronic.

Kinect är lösningen
Kinect är ursprungligen skapat för att kunna spela Xbox utan handkontroller, men den tekniska lösningen med en kamera som känner av rörelser har många andra användningsområden.

Patienten i fokus
En positiv aspekt med Kinectlösningen är möjligheten till vård och uppföljning i hemmet.

- Ett stort antal patienter som vistas på sjukhus under eller efter en genomförd behandling kan troligen vara hemma i stället för på sjukhus. Oftast handlar det om kontroller under pågående behandling eller om uppföljning efteråt. Ett av de stora målen med det här projektet är att minimera patienternas tid på sjukhuset och låta dem vistas mer i sina hemmiljöer, säger Anna Thörnlund.

Inspirerad av spelindustrin
Förutom själva hårdvaran Kinect har även annan inspiration hämtats från spelindustrin. Upplevelsen för patienten ska vara intuitiv, motiverande och lättsam. Genom att inkludera belöningssystem, snygg design, tävlingsmoment och kombinera det med ett gränssnitt som många av patienterna redan är vana vid så uppnås detta.

- Vi vill att systemet ska vara motivationshöjande och i förlängningen vill vi även inkludera relevanta data från fler vårdrelaterade funktioner, genom att integrera enheter som till exempel läkemedelspump och blodtrycksmätare, säger Anna Thörnlund.

Sedan lösningen visades på Vitalismässan tidigare i år har en patient fått möjlighet att testa systemet. Patienten var nöjd med utfallet och uppskattade speciellt möjligheten till automatisk och direkt återkoppling av utförda övningar samt en plattform som möjliggör en tätare dialog med läkare.

Projektet fortsätter nu med inskickandet av en etisk prövning för att få tillåtelse att testa systemet på fler patienter.

Produktion: Appelberg
Text: Joakim Arhammar

Lösningsområden

Health information modernization – modernisera befintliga it-lösningar inom vården.

Health Collaboration – kommunicera, nå och dela information oavsett var du befinner dig.

Security and Infrastructure – koppla ihop data, processer och enheter för att förbättra informationshanteringen och få bättre och mer effektiv vård.

Hitta en partner i Microsoft Pinpoint