Bättre fördelning av Sidas bistånd med nytt system

Välkommen till Microsoft för offentlig sektor

Microsoft hjälper kommuner, landsting, verk och myndigheter att möta dagens krav på reducerade kostnader, ökad effektivitet och ökad säkerhet.

Inom Microsoft arbetar idag en hel avdelning, delvis rekryterade ur offentlig sektor, med lösningar som passar offentlig förvaltning. Vi har därmed en god förståelse för vad som fungerar och vilka behov som finns. Läs mer om våra kontaktpersoner här.

En av flera stora utmaningar inom den offentliga sektorn är att med mindre resurser leverera bättre tjänster och service till medborgarna. Vår ambition är att kunna tillhandahålla innovativa lösningar och ett brett produktutbud för kommuner, statliga verk och myndigheter, skola och sjukvård. Tillsammans med de organisationer vi samarbetar med erbjuder vi flexibla lösningar som kan anpassas efter deras framtida behov.

Artiklar

Kinect rehabiliterar patienter med Parkinsons sjukdom
Microsofts Kinect har fått de mest inbitna tv-spelsfantasterna att resa sig från soffan och röra på sig. Men användningsområdena är fler, i ett nytt projekt på Karolinska Universitetssjukhuset (KU) utvecklas koncept med Kinect för uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom.

Microsoft-teknik hjälper Vattenfall att minska utsläpp
Clean Tech företaget Capee Group från Göteborg har tagit del av Microsofts entreprenörsprogram BizSpark. Med hjälp av mjukvara byggd på Microsofts .NET-plattform har Capee Group och Vattenfall djupanalyserat flera års driftdata på avfallspannor, vilket bland annat lett till en tjugoprocentig minskning av kväveoxidutsläpp.

Stockholms universitet sänker driftskostnaderna med 700 000 kronor
Universitetet behövde en toppmodern samarbets- och kommunikationsserver för sina 5000 medarbetare som ersättning för åtta olika e-postsystem. De valde att gå över från sina tidigare lösningar, som var dyra och tidsödande att hantera, till Microsoft Exchange Server 2010.

It-stöd i skolan ger ökad tillväxt på sikt
Ökade matematikkunskaper bland Sveriges unga är ett mål för både regeringen och Microsoft. Användning av IKT i klassrummet och främjande av it-stöd i skolan kan hjälpa undervisningen framåt.

Kontaktpersoner

Crister Molander, Microsoft

Crister Molander, affärsutvecklare
Offentlig förvaltning,
Microsoft
08-752 29 30 | mejl

Läs mer om Crister

It-specialist

Hitta en it-specialist

Med Microsoft Pinpoint får du hjälp att hitta precis de program och tjänster som din organisation behöver.
Sök