Offentlig sektor - Hälsa och sjukvård

Hälsa och sjukvård

I Sverige har vi idag möjligheten att erbjuda hälsa och sjukvård i världsklass. Men det finns mycket att förbättra. Flera olika forskningsstudier visar att nästan hälften av de fel och misstag som sker i vården går att förebygga. Missöden orsakas ofta av att vårdgivaren har felaktig eller ofullständig information om patienten.

Genom att vårdpersonalen får rätt information i rätt ögonblick ökar patientsäkerheten. Microsoft erbjuder idag en plattform för it-stöd i vårdkedjan som bidrar till bättre vårdkvalitet. Fördelarna är bland annat användarvänliga och lättillgängliga gränssnitt, vilket ger vårdpersonalen mer tid över för patienterna, och bättre integration med befintliga lösningar vilket ger maximal avkastning på investeringar som redan har gjorts.

Tillsammans med kunder och partner inom hälsa och sjukvård utvecklar Microsoft lösningar som ger säkerhet och mobilitet, samtidigt som de är baserade på kliniska erfarenheter och är lätta att använda.

Lösningar för hälsa och sjukvård

Patientdatalagen och molntjänster. Artikel 29-gruppen, har efter en omfattande granskning beslutat att Microsofts avtal och leverans av molntjänster är i linje med EU:s strikta datalagstiftning. Detta betyder att Microsoft är det första och hittills enda företag som får detta stöd. Läs mer

Kinect rehabiliterar patienter med Parkinsons sjukdom
Microsofts Kinect har fått de mest inbitna tv-spelsfantasterna att resa sig från soffan och röra på sig. Men användningsområdena är fler, i ett nytt projekt på Karolinska Universitetssjukhuset (KU) utvecklas koncept med Kinect för uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom. Läs mer

HealthVault är en internettjänst som ger patienter möjligheten att på ett säkert sätt, lagra, läsa och synkronisera hälsodata. Det blir allt viktigare i och med att patienterna kräver ökat inflytande och engagemang i sin egen vård. Läs mer

Lösningsområden

Health information modernization – modernisera befintliga it-lösningar inom vården.

Health Collaboration – kommunicera, nå och dela information oavsett var du befinner dig.

Security and Infrastructure – koppla ihop data, processer och enheter för att förbättra informationshanteringen och få bättre och mer effektiv vård.

Hitta en partner i Microsoft Pinpoint