Offentlig förvaltning - Kommuner

Kommuner

Den offentliga förvaltningen i Sverige står inför stora förändringar vad gäller organisation, arbetssätt och medborgarnas krav på service. Här kan du läsa mer om hur modern teknologi kan stödja utvecklingen för ökad effektivitet, transparens och kvalitet.

De senaste åren har det skett en grundläggande förändring i dynamiken mellan samhället och medborgarna. En ny era av it-konsumenter, molntjänster och öppet tillgänglig data innebär högre krav på service och kommunikation från offentlig förvaltning.

Connected Government Framework – ett ramverk för en sammanlänkad värld

Microsoft Connected Government Framework, CGF, är ett ramverk som tillhandahålls för att hjälpa kommuner att leverera bättre e-tjänster, öka personalens produktivitet och ge större insyn, samtidigt som kostnaderna ses över. Det handlar om att sammanlänka kommuner och myndigheter med medborgare, sammanlänka information mellan tjänstemän och att sammanlänka myndigheter med varandra. Läs mer om CGF här.

Microsoft Kommundesign (MSKD) – it-stöd för kommuner

Microsoft har i samarbete med olika svenska kommuner utvecklat en heltäckande och omfattande lösning för kommuners it-infrastruktur, Microsoft Kommundesign (MSKD). Den främsta fördelen med MSKD är att antalet produkter, kompetenser och leverantörer kan reduceras. På så sätt kräver lösningen mindre resurser, blir mer flexibel och får ökad säkerhet. Läs mer om MSKD här.

Kontaktperson

Crister Molander

Crister Molander är affärsutvecklare inom offentlig förvaltning. Han har tidigare varit business development director på Oracle, och jobbat inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar som bland annat utvecklings-, personal- och ekonomichef. Crister är också med i juryn för Sveriges it-kommun och sitter i Stockholms stads socialborgarråds advisory board. Kontakta Crister

Läs mer

Stabil it-miljö frigör tid
Rättviks kommun har rensat ur sina gamla system och satsar på en standardiserad plattform baserad på Windows 7. Det innebär mindre teknikstrul för användarna och effektivare rutiner för it-administratörerna.
Läs mer om stabil it-miljö

Offentligadata.se är en plattform där myndigheter och kommuner enkelt kan lägga ut information samtidigt som innovatörer enkelt kan hitta informationen och skapa tjänster kring den. Hela projektet har blivit möjligt att genomföra tack vare Microsofts molnteknik. Läs mer här.

Se fler kundreferenser