Microsoft Kommundesign - it-stöd för kommuner

Microsoft Kommundesign

Microsoft har utvecklat en heltäckande och omfattande lösning för kommuners it-infrastruktur, Microsoft Kommundesign (MSKD). Utvecklingen av MSKD började 2004 som ett samarbete mellan Microsoft Sverige och olika svenska kommuner.

Fördelarna med MSKD
En av de främsta fördelarna med MSKD är reduceringen av antalet produkter, kompetenser och leverantörer. Den ekonomiska vinsten ligger inte nödvändigtvis i inköp av hård- och mjukvara, utan i åtgången av resurser för att utvärdera, designa, implementera, drifta och inte minst integrera de utvalda produkterna och lösningarna.

En standardiserad och konsoliderad lösning blir även mindre komplex. Vilket innebär högre säkerhet (attackytan minskar) och ökad flexibilitet (lättare att genomföra förändringar).

En modern plattform som MSKD 4.1 möjliggör också säkra lösningar enligt nya arkitekturer - exempelvis mobilitet, distansarbete och tjänsteorienterad arkitektur (SOA). En del lösningar levereras med egen infrastruktur medan andra kan levereras som molntjänster. Infrastrukturen gör det därmed möjligt att erbjuda e-tjänster som medborgarna efterfrågar.

Ett annat av de grundläggande målen med MSKD är att ge kommuner goda förutsättningar att ta större ansvar för miljöförbättrande åtgärder. MSKD är, genom konsolidering, virtualisering, ny strömsparande teknik och mobilitet som minskar resandet, en naturlig del i arbetet för en bättre miljö.

Kärnvärdena för MSKD
MSKD 4.1 är den senaste versionen av referensdesignen och bygger på Windows 7 och Windows Server 2008 R2. De bestående kärnvärdena i Microsoft Kommundesign (MSKD) är följande:

1. En logisk säkerhetsmodell istället för en fysisk. Användarautentisering är viktigare än nätverksåtkomst.
2. Konsolidering. Det behövs inte längre en dubblerad infrastruktur för administration och skola.
3. En standardisering på så få produkter, kompetenser och leverantörer som möjligt.

Kontaktperson

Crister Molander

Crister Molander är affärsutvecklare inom offentlig förvaltning. Han har tidigare varit business development director på Oracle, och jobbat inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar som bland annat utvecklings-, personal- och ekonomichef. Crister är också med i juryn för Sveriges it-kommun och sitter i Stockholms stads socialborgarråds advisory board. Kontakta Crister »

Läs mer

Klicka här för att ladda ner ett Word-dokument med samlad information och instruktioner för MSKD v.4.1.

Läs kundreferenser från några av Sveriges kommuner här.

Kom igång med lösningar från Microsoft. Hitta en partner med Microsoft Pinpoint