Patientdatalagen och molntjänster

Artikel 29-gruppen, som samlar de 28 nationella Datainspektionerna inom EU, har efter en omfattande granskning beslutat att Microsofts avtal och leverans av molntjänster är i linje med EU:s strikta datalagstiftning. Detta betyder att Microsoft är det första och hittills enda företag som får detta stöd. Beslutet är betydande för företag och organisationer av alla storlekar i Sverige, Europa och världen som vill vara säkra på att deras information hanteras säkert.

Microsofts General Counsel and Executive Vice President Brad Smith postade nyligen en bloggpost där han kommenterar den senaste utvecklingen inom personuppgiftshantering för molntjänster.

Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft AB, välkomnar Artikel 29-gruppens beslut.

- Det bekräftar det långsiktiga och medvetna arbete vi drivit under flera år för att säkerställa att våra avtal har den funktionalitet som krävs. Vi är den enda leverantör som nu fått en sådan bekräftelse, säger Mathias Strand på Microsoft.

- Beslutet visar att svenska företag, myndigheter, kommuner, landsting och skolor kan känna sig trygga med att Microsoft gör det möjligt för dem att uppfylla den svenska och europeiska lagstiftningen kring personuppgiftshantering, säger Mathias Strand.

Artikel 29-gruppens stöd omfattar molntjänsterna Microsoft Azure, Office 365, Windows Intune och Microsoft Dynamics.

För att hjälpa vårdorganisationer att hanterar frågeställningar runt specifika svenska lagar så som patientdatalagen, apoteksdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter har vi på Microsoft tagit fram ett ”White paper” och Checklista” som stöd i arbete med börja använda vår molntjänster.

Molntjänster från Microsoft – En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Att börja använda molntjänster inom sjukvården är inte längre en fråga om, utan frågan är snarare när. Men vilken molnlösning ska man välja? Microsoft har sammanställt en checklista med sjukvårdsspecifika krav samt en allmän checklista för molnanskaffning. Den här checklistan är till för att hjälpa dig i ditt val av molntjänster för din vårdorganisation men utgör inte juridiska råd. För att garantera att det lokala regelverket uppfylls bör du alltid söka oberoende juridisk rådgivning.
Läs checklistan (pdf) >

Microsofts molntjänster och svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet

Organisationer inom sjukvårdssektorn pressas ständigt till att använda sina resurser så effektivt som möjligt. En lösning är ofta att använda mer it och teknik för att effektivisera sin verksamhet. Samtidigt måste organisationer inom sjukvårdssektorn följa alla svenska bestämmelser kring integritet och säkerhet för hälsoinformation. För många beslutsfattare inom sjukvården väcker tanken på molntjänster kanske frågor om säkerhet, integritet och ägandeskap. Frågor som ofta grundar sig i missuppfattningar om hur molntjänster fungerar.
Läs dokumentet (pdf) >

Lösningsområden

Health information modernization – modernisera befintliga it-lösningar inom vården.

Health Collaboration – kommunicera, nå och dela information oavsett var du befinner dig.

Security and Infrastructure – koppla ihop data, processer och enheter för att förbättra informationshanteringen och få bättre och mer effektiv vård.

Hitta en partner i Microsoft Pinpoint