Microsoft i samhället

Vårt samhällsengagemang bygger på filosofin att människor kan åstadkomma fantastiska saker om de får tillgång till de resurser de behöver. I samarbete med flera organisationer och föreningar erbjuder vi resurser som hjälper människor och förbättrar miljön. Genom att använda teknologi som en positiv kraft, vill vi underlätta lärandet och göra vårt samhälle lite bättre. Här är några av de projekt som vi arbetar med.

Projekt

Svenskcoach på nätet

Mattecoach på nätet

DigiGirlz

Kampen mot barnpornografi

Microsoft och det svenska företaget NetClean initierar ett tekniksamarbete för att förse myndigheter världen över med den senaste tekniken som snabbt identifierar barnpornografi på nätet. Därmed bekämpas barnpornografi och barn som blivit utsatta för övergrepp kan räddas.
Läs mer om PhotoDNA