• Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Sökresultat från Bing
Windows XP Home Edition med Service Pack 2: Installationsdisketter
Verktyg
Med startdisketten för Windows XP kan du installera operativsystemet på nytt i datorer där en startbar CD-ROM-skiva saknas. Installationsdisketten med Windows XP läser automatiskt in de drivrutiner som behövs för att l...
GRATIS
Utgivningsdatum:
2004-09-06
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1
Omdistribuerbar komponent
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 installeras samma kärnkomponenter för dataåtkomst som Microsoft SQL Server OLE DB Provider, ODBC Driver.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2005-05-09
Microsoft JDBC-drivrutin 4.0 för SQL Server
Drivrutin
Hämta Microsoft JDBC-drivrutin 4.0 för SQL Server, en JDBC-drivrutin av typ 4 som tillhandahåller databasanslutning via standard-API:er (Application Program Interface) för JDBC som finns i Java Platform, Enterprise Editio...
GRATIS
Utgivningsdatum:
2012-03-06
Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2506014)
Uppdatera
Ett fel har identifierats som kan tillåta en användare med administrativ behörighet att läsa in en osignerad drivrutin.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-04-11
Uppdatering för Windows XP (KB943198)
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att förbättra prestanda för Windows USB-drivrutinen på ett system som kör Windows XP.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-02-25
Uppdatering för Windows Server 2003 (KB961118)
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem med att signeringen av skrivardrivrutinen för Inkorgen försvinner när du installerar Microsoft .NET Framework 3.5 SP1.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2009-02-08
Uppdatering för Windows XP (KB971314)
Uppdatera
Installera den här uppdateringen som åtgärdar problem med PCL-skrivardrivrutiner (Printer Command Language) som blir osignerade när du har installerat Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 eller XPS Essentials Pack i Windows XP eller...
GRATIS
Utgivningsdatum:
2009-08-24
Uppdatering för Windows Vista (KB957000)
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att förbättra kvaliteten på mjukvaruinformationen som skickas från Microsoft genom att konfigurera existerande inställningar i Windows Vista Experience Improvement Program (CEIP).
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-10-13
Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a
Service Pack
Hämta SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a), den senaste och mest omfattande uppdateringen av SQL Server 2000 som korrigerar säkerhetsrisker som exempelvis mottaglighet för viruset Slammer (W32.slammer).
GRATIS
Utgivningsdatum:
2003-08-26
Uppdatering för Windows XP (KB951618)
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett känt kompatibilitetsproblem med Saming OneKey återställningsdrivrutin Safnt.sys.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-08-19