Mer om Upplevelsen

Här hittar du vanliga frågor och svar om Upplevelsen.

Frågor och svar

Vad är Microsoft CIE – Upplevelsen?
Microsoft Customer Immersion Experience (CIE) är en praktisk övningsmiljö där verksamhet, beslutstagare och it kan testa Microsoftteknik.

Hur fungerar det?
Till skillnad från traditionella produktpresentationer och demonstrationer ger en Upplevelsesession en utförlig, praktisk och interaktiv upplevelse där du som kund själv kan bestämma riktningen. Det är en unik och riskfri möjlighet att utforska Microsofts programvaror i en verklighetstrogen miljö. En utbildad gruppledare vägleder er till rätt lösningar för just er verksamhet och hjälper er uppleva framtidens produktivitet.

Vilka produkter och lösningar ingår?
Upplevelsen ger en bild av hur omfattande Microsofts produktuppsättning för informationsarbetare är. Endast de Microsoft-produkter som för närvarande finns tillgängliga för kunder visas, alltså inga betaversioner eller äldre versioner. Följande produkter ingår:

Är Upplevelsen inriktad på en specifik bransch?
Nej. Innehållet är inte branschinriktat och har avsiktligt ett allmänt innehåll för att fungera för alla våra kunder. Till exempel har Upplevelsen med framgång använts för att visa värdet av Microsofts produktuppsättning för myndigheter och utbildningsinstitut över hela världen.

Varför prova Upplevelsen istället för att ha enskilda produktdemonstrationer?
Upplevelsen ersätter inte enskilda produktdemonstrationer, utan är ett komplement till dem. I Upplevelsen ligger fokus på hur Microsofts produkter kan hjälpa till att lösa affärsproblem i verkligheten. Du som kund kan pröva på Microsofts produktivitetsplattform och förstå hur den förbättrar effektiviteten i faktiska affärssituationer. En typisk diskussion handlar inte om tekniken – även produkterna är sekundära i Upplevelsen. Istället brukar den handla om varför funktionerna behövs och hur de kan kombineras med varandra för att öka produktiviteten.

Var finns Upplevelserum?
Upplevelsen arrangeras vanligtvis på Microsoft eller på ett partnerkontor, i ett konferensrum på ett hotell eller på plats hos kunden. Kunder över hela världen använder konceptet och Upplevelsen är för tillfället tillgänglig på över 135 Microsoftkontor. Kontakta oss eller prata med en av våra affärspartner för att komma fram till vad som passar er bäst.


Upplevelsen